Skam på torra land!

Det som myndigheterna klassar som avfall har Stockholm stad fått tillstånd att hälla rakt ned i sjön.

Ett tillstånd som omfattar 800 000 kubikmeter snö från stadens gator och torg.

Harmlöst kan tyckas med 800 000 kubikmeter snö på 15 år. Men tyvärr rör det sig inte bara om snö utan om såväl tungmetaller som andra miljöfarliga partiklar som skottas upp från stadens gator och torg.

All detta hamnar utan vidare omvägar, som reningsverk eller något sådant önskvärt, rakt ut i sjön – Mälaren såväl som Saltsjön.

Där här är ingenting mindre än en pågående skandal, menar miljökämpen, fotografen och mediaprofilen Oskar Kihlborg, och Fredrik Johansson på Rena Mälaren och många fler.

Se inslaget!