Unga stipendiater ska få Östersjön på bättringsvägen

Fem forskare i början av karriären har tilldelats stipendium för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. Årets stipendiater, tre nyligen disputerade forskare och två doktorander, kommer från tre olika universitet.

Östersjön-forskning
Fem unga stipendiater ska bidra till en friskare Östersjö.

2024 är det tredje året i rad som BalticWaters genomför programmet, med målet att stödja framväxten av ny kunskap om åtgärder som kan leda till minskad övergödning, fungerande ekosystem och en bättre förvaltning av vårt innanhav. Samtidigt är hoppet att stipendiet bidrar till en bra start på forskarkarriären.

BalticWaters stipendieprogram finansieras av Kerstin Skarne med familj. De unga och drivna stipendiaterna är i tur och ordning:

Fan Yang, Danmarks Tekniske Universitet, som ska öka kunskap om reproduktionsprocessen hos torsk och stödja metodutvecklingen för produktion av torsklarver.

Erik Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, som ska öka kunskapen om våra fiskbestånd, framtagna med skonsamma fiskövervakningsmetoder, bidrar till välgrundade beslut i förvaltningen av bestånden.

Kinlan Jan, Stockholms universitet, ska studera konkurrens mellan pelagiska fiskar – kunskap som bidrar till förvaltningsåtgärder för hållbart fiske.

Isa Wallin Kihlberg, Sveriges lantbruksuniversitet, ska ge ny kunskap om faktorer som påverkar tillväxt hos torsk från Bornholmsbassängen, vilket väntas ha betydelse för torskförvaltningen och i förlängningen kan bidra till att förbättra Östersjöns ekologiska status.

Malin Olofsson, Sveriges lantbruksuniversitet, ska kartlägga cyanobakterier i olika miljöer och ta reda på under vilka omständigheter gifterna produceras. Något som i sin tur blir underlag åt beslutsfattare för effektiva åtgärder att minska de negativa effekterna av cyanobakterieblomningar.

BalticWaters är en oberoende stiftelse med ett enda mål – att vårt hav ska leva. Mer om stiftelsen här.