Green Water 01 – världens största batteridrivna containerfartyg

En dryg fjärdedel till storleken av havens riktiga bjässar. Men med en egenskap som särskiljer den från mängden. Green Water 01 är nämligen helt batteridriven.

Green Water 01 är världens största helt batteridrivna containerfartyg. Foto: Cosco

I dagsläget rymmer de flesta elbilars batteribank någonstans mellan 40 och 90 kilowattimmar. Tar vi en titt inom fritidsbåtsvärlden rymmer de svenska innovationerna Candela och XShore 69 respektive 64 kilowattimmar. Rör vi oss mot kommersiell drift lagrar Öresundsfärjorna Tycho Brahe och Aurora 6 400 kilowattimmar.

Alla dessa siffror bleknar emellertid jämfört med det nyligen sjösatta containerfartyget Green Water 01. Ett flytetyg vars batteribank rymmer hela 50 000 kilowattimmar med möjlighet till att installera ytterligare 30 000.

Trafikerar asiens största flod

I behagliga och, jämfört med sina likar, tysta 10,5 knop kommer det nya fartyget att glida från på Yangtzefloden i Kina. Ombord på det 120 meter långa däcket finns det lastkapacitet till 700 20-fots-containrar.

Visserligen finns det redan ett och ett annat eldrivet containerfartyg men förutom med sin storlek står Green Water 01 även ut med att driften inte backas upp av generatorer. Istället kommer all energi till framdriften från den enorma batteribanken.

Det statligt ägda China Ocean Shipping Group har lagt en beställning på ytterligare ett fartyg med samma specifikationer. Tack vare den helelektriska framdriften väntas man spara närmre fyra ton bränsle per 100 sjömil jämfört med vad ett konventionellt fartyg i jämförbar storlek skulle förbruka.

Tanken är att Green Water 01 och dess kommande systerfartyg främst ska bistå i frakt av kinesiskt tillverkade elbilar. Batterimodulerna är utbytbara och monterade i containerliknande lådor vilket är tänkt att motarbeta långa laddningstider.