Yanmar satsar på vätgas och bränsleceller

Yanmar tar stora kliv i utvecklingen mot vätebränslecellsystem och därmed också mot energi- och kraftkällor som ska minska miljöpåverkan avsevärt.

Testerna lär enligt uppgift pågå för fullt och testbänken är en 12,5 meter lång och 7,9 ton tung motorbåt med en motor på 250 kW som får ut kraften via en traditionell axel. Så långt intet nytt. Det intressanta är att energin kommer från ett marinkonverterat bränslecellsystem som innehåller vätebränslecellmoduler från bilvärldens Toyota Mirai.

Det handlar alltså inte om en fantastiskt lättdriven båt med en revolutionerande drivlina utan om att utveckla icke-fossilberoende motorer som använder väte som bränsle och med endast vattenånga som utsläpp.

Enligt uppgift ska framdriften redan klara säkerhetsriktlinjerna för vätgasbränslecellsdrivna fartyg som gäller i Japan.

En traditionell båt men med ett spännande bränsle. Yanmar siktar på att minska sina utsläpp till noll till 2050.

– Nästa steg är alltså att utveckla tekniken i denna fas av projektet som vi kallat teknikverifikation och än så länge är det svårt att säga när den nya tekniken kommer fritidsbåtfolket till gagn, säger Daniel Sundberg på Yanmar Sverige.

– Som det ser ut idag så ska vi kunna distribuera systemet till större fartyg år 2025, avslutar Sundberg.

Läs mer om bränsleceller och hur de kan förenkla livet ombord.