Vem ska få rätten till Huvudskär?

Avgörande framtidsbeslut om Huvudskär Frågan kanske förefaller obefogad men nu finns en konflikt mellan husägare, Fortifikationsverket, Kommunen och allmänheten som heter duga.


Här ger skärgårdsälskaren Håkan Södergren sin syn på saken.

Bakgrunden är att marken som husen i den lilla byn står på ägs av staten, dvs Fortifikationsverket. Husen i sig ägs däremot av husägarna som i vissa fall ägt stugorna i flera generationer och marken arrenderas av staten.

Kravet från staten är att husägarna ansvarar för att husen sköts och underhålls så att den kulturskatt som den lilla byn utgör behåller sin särskilda karaktär.

Det finns många liknande fall i skärgårdarna men Huvudskär har nu kommit i skottgluggen därför att staten nu bestämt att Fortifikationsverket skall läggas ner och marken som verket äger skall säljas ut till högstbjudande, därför att det för staten inte finns något försvarstekniskt skäl att behålla den marken man äger på Huvudskär.

Kan tvingas lämna sina egendomar
Man kan förstå den ilska som nu uppstår bland alla husägare som vårdat sina hus i många år, i flera fall i många generationer, och som nu kanske tvingas till att vara med och bjuda på sina egna investeringar i husen med omnejd.

Prisnivån vid en utförsäljning är extremt hög och det är säkerligen få som klarar av att vara med på den budgivningen för att få behålla sina hus. En utförsäljning skulle dessutom innebära en privatisering av marken som då skulle betyda att allmänhetens tillgänglighet till ön, och särskilt den lilla byn, skulle vara slut.

Nu har det emellertid, efter en rad av protester, kommit fram en eventuell lösning. Den går ut på att Skärgårdsstiftelsen byter marken på Huvudskär mot mark som är mer intressant för staten och försvaret. Det skulle innebära att husägarna får fortsätta att arrendera marken mot att man fortsätter att vårda den lilla byn till allmänhetens intresse.

Så långt förefaller alltså den lösningen som den bästa.

Skärgårdsstiftelsens egna intressen
Nu visar det sig dock att vad Skärgårdsstiftelsen vill är att göra hela byn och marken, som då skulle tillfalla stiftelsen, till naturreservat. I sak är det kanske OK men vad innebär det för husägarna i regler och föreskrifter? Man kan förespå att de blir svåra att efterfölja. Ett annat förslag är nu att göra hela byn till ett Kulturreservat.

Personligen måste jag erkänna att jag har svårt att förstå vad skillnaderna skulle innebära.

Alla måste hjälpas åt
Som frekvent besökare av många skärgårdsreservat och bland annat Huvudskär sen sextio år tillbaka, är jag lite förundrad över alla de olika argument som framförs från olika håll i dylika sammanhang. Det finns redan en rad lagar och bestämmelser som vi alla måste följa och som vi dessutom i allas intressen bör följa. Det gäller ägare av marker som Huvudskär. Det gäller alla vi skärgårdsbesökare och gäster i denna fantastiska skärgård. En skärgård som jag egentligen ser som ett gigantiskt naturreservat i sig själv, som vi alla måste hjälpas åt att ta vara på för framtida generationer att uppleva. Naturligtvis utgör en så gammal och särpräglad miljö som Huvudskär en av det viktigaste.

HuvudskärMånga av husen på Huvudskär har ägts av samma familjer i generationer. Nu kan historien brytas.

En privatisering av ön skulle med all säkerhet innebära massor av nya skyltar av olika slag för att varje enskild ägare ska kunna befästa sitt lilla revir som just hans eller hennes.

Det ligger inte i allmänhetens intresse.

Husägarna hindrar allemansrätten
Platser som Huvudskär och t ex Svenska Högarna har ett mycket stort allmänt intresse som innebär att det måste finnas tillgängligt för allmänheten. Samtidigt krävs ett hänsynstagande till de husägare som bor där, de som tagit på sig uppgiften att vårda miljön och husen. Det ger dock ytterligare ett problem, nämligen att det finns många exempel på husägare som bott där i många år, i många fall flera generationer, som har börjat se byn som sin egendom och glömt bort ansvaret att hålla byn tillgänglig för andra människor. Skyltar av olika slag om privat brygga där särskilt tillstånd krävs för att lägga till är direkt felaktiga, då bryggorna ägs av staten genom Fortifikationsverket och alltså faktiskt tillhör allmänheten.

Samtidigt är förutsättningen för att folk ska kunna bo därute och sköta sina hus att det tas hänsyn till nya behov som tillhör vår sommarvardag.

Avundsjukan och laglydnad
Jag har svårt att se att det finns någon anledning att göra Huvudskär till ett nytt Skansen. Många har byggt nya däck runt sina hus, sedan de gamla ruttnat bort i den krävande naturen. I vissa fall har man ökat på sina däck lite grand för att göra husen mer användbara för t ex uthyrning, som i sig är en positiv gest mot allmänintresset.

Men i avundsjukans Sverige har nu någon anmält dessa nya däck och Stadsbyggnadsnämnden har varit där och talat om att de nya däcken måste rivas, eller ett större vite skall erläggas.

Tittar man på det juridiskt så finns säkert fog för denna åtgärd, då byggnadslov saknas. Ser man det ur en pragmatisk synvinkel så är däcken i de flesta fall nödvändiga då man knappt kan ta sig in i husen utan däcken, beroende på den mycket kuperade terräng som de ligger på.

Lagar är nödvändiga och ska naturligtvis följas, men om nu dessa tillbyggnader av däcken i vissa fall är tiotals år gamla, så kanske en mer praktisk användning av lagen är rimlig.

Inget av dessa däck eller smärre tillbyggnader utgör något som helst intrång på allemansrätten.

Jag tycker att detta är en storm i ett vattenglas. Varför inte be alla att skärpa sig?

Alla bör tänka till
Byborna måste inse att det som de betraktar som sin egendom bara till viss del är deras egendom och att man faktiskt inte har någon anledning att sura bara för att någon man inte känner lägger till i den lilla inre hamnen.

Byggnadsnämnden tycker jag också bör ta sig en funderare om man ska hjälpa de boende eller bara utgöra ett bekymmer för de som vårdar byn. Vad är alternativet? att ingen vill vara därute därför att det är opraktiskt och bökigt och därmed inte bryr sig om att sköta sina hus som då snabbt förfaller?

Vill vi ha en levande Skärgård så måste alla hjälpa till. Det gäller oss besökare och det gäller myndigheters syn på hur man kan underlätta för skärgårdsbefolkningen i alla sammanhang, både fast boende som fiskare, pensionatsägare, krogägare mm mm.

Att skapa lagar som i så många fall är svåra att följa är som jag ser det byråkratiskt tjafs. Det finns massor att säga om alla nya regler och bestämmelser som kommit fram de senaste åren och knappast finns fog för och som snarare utgör ett hinder för en levande Skärgård (Läs tex Erling Matz artikel om alkohollagen) vilket vi alla bör se till att verka för!

Håkan Södergren
Yacht Konstruktör/Designer

Följ rörelsen ”Rädda Huvudskär” på Facebook.

Här är ett inslag av ”Sittbrunnen” som närvarade vid ett möte mellan alla parter.