Vattenskoter – utökade kontroller i hela landet

Kustbevakningen genomför riktade kontroller mot vattenskotertrafiken längs hela den svenska kusten fram till och med den 3 juli.

Vattenskoter_kontroll_KBV
Kustbevakningen genomför riktade kontroller mot vattenskotertrafiken i längs hela den svenska kusten fram till och med den 3 juli.

Syftet med kontrollveckan är att få en bild av regelefterlevnaden kring framförandet av vattenskoter. Detta efter att bestämmelserna om ett obligatoriskt förarbevis trädde i kraft i våras. Samtidigt vill man motverka störande körning som har varit ett problem under flera år.

Se också:
Ung man först att åka fast efter nya vattenskoterlagen
Lång handläggningstid för att skaffa körkort för vattenskoter

Kustbevakningen fokuserar under veckan på kontroller av förarbevis för vattenskoterförare i hela landet och kan dessutom ingripa mot exempelvis överträdelser av hastighetsbestämmelser och vårdslöshet i sjötrafik.

Kontroll och information

– Vi arbetar förebyggande genom att synas i de områden vi vet att många trafikförseelser inträffar och pratar med både vattenskoter- och båtförare för att informera om vilka regler som gäller, säger Johanna Stålvant, ledningscentralsoperatör på Kustbevakningen.

Hon fortsätter:

– Vattenskotern må vara en liten farkost och kanske är det därför som den ibland underskattas. Vattenskotrar måste dock hanteras varsamt då de som regel både är motorstarka och väldigt accelerationsnabba, säger hon.

Samma regler som med båt

En vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa sjövägsreglerna. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år. Kustbevakningen brukar, när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

FAKTA
* Sedan 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning.

* Om du redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat före den 1 maj 2022 har du rätt att köra vattenskoter med det intyget t.o.m. den 30 april 2023.

* Kustbevakning och polis kan utföra rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis.

* Förarbeviset kan återkallas om föraren begår vissa sjörelaterade brott även med andra vattenfarkoster än vattenskoter.