Upprop från 78 svenska forskare: Så kan vi rädda haven

Idag är det världshavsdagen och avstamp för FNs årtionde för havsforskning. I samband med detta går 78 svenska forskare ut i en gemensam debattartikel med budskapet att nu måste vi förändra vårt förhållande till havet. Väsentliga delar i uppropet har naturligtvis med båtlivet att göra.

Forskarna är ”djupt oroliga” över de dramatiska förändringar som sker även i Sveriges omedelbara närhet, med ”oöverskådliga konsekvenser för både människor och djur”.

 • Uppvärmningen av havet runt Sveriges sydliga kuster går snabbare än genomsnittet för planetens hav.
 • Överfiske har lett till att flera av våra lokala fiskebestånd är kraftigt hotade – inklusive arter som torsk som under årtusenden varit viktiga för kustbefolkningen.
 • I samband med uppvärmningen och i kombination med ökade transporter över haven har nya arter arter etablerat sig runt Sveriges kust, i vissa fall med allvarliga konsekvenser för våra ekosystem.

Forskarna pekar på ett antal konkreta åtgärder som måste vidtas samt att förändringen måste ske på flera plan inom politik, förvaltning, näringsliv samt hos individen.

10 saker som vi i Sverige kan göra!

Till att börja med bör Sverige verka för att genomföra de internationella avtal och åtaganden som redan beslutats om.

I Sverige kan, eller ska, vi göra följande:

 1. Bredda vårt val av hållbar mat från havet (till exempel arter som musslor och alger som påverkar miljön positivt och fler delar av fisken än filén).
 2. Utveckla och förenkla möjligheten för hållbart vattenbruk.
 3. Låta fler stora individer av fisk vara kvar i havet – de behövs för att återuppbygga lokala fiskebestånd och ger friskare ekosystem.
 4. Stödja hållbart fiske som bidrar till lokal livsmedelsförsörjning, särskilt i fattigare delar av världen.
 5. Sluta subventionera alla fossila bränslen och styra om till alternativa energisystem.
 6. Ställa om till ett mer hållbart båtliv och sjöfart genom att minska bränsleförbrukningen, störande undervattensbuller samt användningen av giftiga bottenfärger.
 7. Sluta producera och konsumera farliga kemikalier och produkter som kan hamna i havet.
 8. Sluta använda havet som en soptipp och utöka infrastrukturer för avfallshantering.
 9. Skydda särskilt våra känsliga grunda vikar från fysiska ingrepp, utsläpp av gödande ämnen och bekämpningsmedel.
 10. Restaurera kustnära livsmiljöer, såsom ålgräsängar, korallrev och viktiga lokala fiskbestånd.

Här finns debattartikeln i sin helhet.