Tyck till om vindkraftsplaner till havs – HaV tar in åsikter

Åsikterna om havsbaserad vindkraft är många, det råder det inga tvivel om. Medan vissa höjer det som en framtidslösning ser andra det som ett fördärv, en sak är dock säker – nu ska allas åsikt höras.

. Foto: Ingvar Lagenfelt/HaV

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått i uppdrag att ta fram uppdaterad version av de så kallade havsplanerna. Anledningen? Att kunna tredubbla elproduktionen till havs från 20-30 terawattimmar per år till 90.

För att det ska finnas enighet och att satsningen ska gå så smärtfritt som möjligt låter man nu förslagen gå ut på samråd. Därför efterlyser HaV nu synpunkter.

– Samrådet är ett viktigt tillfälle att påverka. Synpunkter bidrar till att vi kan göra bättre avvägningar, vilket ger bättre förslag till havsplaner, säger Joacim Johannesson, utredare vid HaV.

Läs även:
Fiskare i protest mot vindkraftsparker – utesluter inte civil olydnad
Regeringen godkänner två nya vindkraftsparker till havs
Försvaret stoppar vindkraft till havs – riskerar rikets säkerhet

Stora och svåra frågor

Den som tagit en titt på de kartor som havsplanerna baseras på förstår att det inte är en lätt uppgift att etablera vindkraft till havs. Åsikter delas och spirs således ofta i affekt. För att alla som deltar i samrådet ska få bättre förståelse för vad förslagen kan innebära kommer HaV att ta fram en konsekvensbeskrivning.

– Med text och karta beskriver vi vilka områden som är bättre respektive sämre för energiutvinning utifrån olika perspektiv. Konsekvensbeskrivningen kan på så sätt bidra till en välbalanserad havsplan, förklarar Jan Schmidtbauer Crona, utredare på HaV.

De rådande havsplanerna antogs i februari 2022 och de var de första av sitt slag för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Samtidigt gav man Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att se över planerna för att skapa bättre förutsättningar för mer elproduktion till havs.

– Havsplanerna ger vägledning om hur våra havsområden ska användas. De blir därför ett viktigt underlag när det ska fattas beslut om framtida utbyggnad av havsbaserad vindkraft, säger Joacim Johannesson.

Så kan du få din åsikt hörd

Samrådet startar den 14 september och pågår fram till den 15 december. Under denna tid kan alla som vill lämna synpunkter på de olika förslagen göra det till HaV.

Förslagen finns på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida. Där kan man också genom ett webbforumulär lämna åsikter på de förslagen.