Tusentals fraktfartyg fast i sjötrafik-kaos

Marine_Traffic_SHANGHAI
Köerna som har uppstått utanför Shanghai till följd av stadens oro för smittspridning av covid-19 skapar i sin tur oro för handeln på en global nivå.

Köerna som har uppstått utanför Shanghai till följd av stadens oro för smittspridning av covid-19 skapar också oro för handeln på en global nivå.

Shanghais strikta nedsättning på grund av Covid 19 kan komma att orsaka ”massiva globala effekter”. Inte minst när det gäller försörjningskedjorna, enligt Sky News.

Svår kedjereaktion

Risken för prishöjningar och försenade leveranser tilltar vilket i sin tur kommer att ha stor inverkan på världsekonomin och inflationen.

Trångt i hamnarna

En av de riktiga flaskhalsarna är hamnen i Shanghai som lider av svår trafikstockning och där tusentals fartyg köar för att få lasta och lossa varor.

Inledningsfoto: Marine Traffic

Se också:
Lyxbilar i tusental har nu sjunkit på Atlanten
Fraktfartygens väg mot en renare sjöfart