Transportstyrelsen uppmanar – byt era motorer!

Budskapet till båtägarna är solklart. Gamla smutsiga motorer ska bort. Det kan bli tal om förbud.

– Många glömmer att de påverkar miljön mycket när de ute och kör med sin gamla båt. Om man har en gammal motor så vore det mycket bra om fler kan byta till en modernare motor. Helst en elmotor, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen, till svt nyheter, och fortsätter:

– Det finns inga bidrag i nuläget men jag tror att om vi kan öka medvetenheten så kommer fler att byta ändå.

Transportstyrelsens kampanj kommer att pågå under ett år. Om effekten uteblir kommer man att överväga att sätta in en premie eller kanske ett förbud.

Transportstyrelsen uppskattar att det finns cirka 170 000 gamla tvåtakts motorer med förgasare som används i Sverige.

– Problemet med dessa motorer är att de släpper ut en stor del, 20-30 procent, av bensinen oförbränd i luft och vatten. Avgaserna innehåller PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som är mycket skadliga för levande organismer, skriver Transportstyrelsen på sin webbplats.

Vi rekommenderar att man köper en modern motor. Gärna en eldriven.

Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen.

Årligen förbrukas 32 500 kubikmeter bensin i fritidsbåtar (enligt Båtlivsundersökningen 2004).  Äldre tvåtaktare av traditionell typ med förgasare uppskattas förbruka upp till 12 000 kubikmeter, vilket ger en uppskattad utsläppsmängd av kolväten om 3 000 ton. Andra (Länsstyrelsen i Västra Götaland) uppskattar utsläppen till 8 à 10 000 ton.

Moderna två-taktare med insprutning klarar avgaskraven, så det är en åldersfråga och en teknikfråga snarare än en fråga om två-takt eller fyrtakt.

Transportstyrelsens rekommendation till dig som använder en gammal förgasar-tvåtaktare mycket är att köpa en ny motor.

– Det kostar en slant men i gengäld gör du en god investering för din egen hälsa, för ditt båtliv, för naturen och för framtiden. Även nya tvåtaktare är mer miljövänliga, skriver de.

Många gamla båtar lever än och fungerar fortfarande fint. Och har man en utombordare så det enkelt, om än kostsamt, att byta ut den till en ny. Foto: Gustav Morin.

Även om Transportstyrelsen nu uppmanar båtfolk till att byta ut sina gamla motorer så har de fortfarande några råd och tips till de som måste ha kvar sina äldre motorer:

– Äldre motorer behöver regelbunden service. Friska tändstift och brytarspetsar, rena tändkablar, rent luft- och bränslefilter och rätt inställt förgasarreglage kan minska bränsleförbrukningen rejält.

Alkylatbensin minskar utsläppen radikalt.

Om man väljer att behålla sin gamla motor rekommenderar de också att man tankar den med alkylatbensin. Det är en av de renaste petroleumprodukterna som går att ta fram. Alkylatbensin innehåller inte ämnen som bensen och aromater och man minskar utsläppen av de mest skadliga ämnena radikalt.

Alkylatbensin kan också med fördel användas till gräsklippare, trimmers, snöslungor, jordfräsar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk och motorcyklar. Men till sin båtmotor ska man använda alkylatbensin blandat med en särskild utombordsolja. Idag finns det också miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga efter TC-W3.

Man ber också båtfolket att vara uppmärksamma på hur man använder sin motor.

– Körsättet påverkar också utsläppsmängden. Låt inte motorn gå på tomgång i onödan och försök hitta den hastighet som är mest ekonomisk och skonsam för miljön.