Sveriges nya isbrytare först med metanoldrift

Sverige bryter upp nya rännor i dubbel bemärkelse genom att bli först i världen med isbrytare som körs  på metanol.

Aker-Arctic-isbrytare
Aker Arctic anar väg för fartyg med etanol.

Bredare ränna, bättre manöverbarhet, effektivare framdrivning och mindre klimatavtryck och effektivare framdrivning. Det var vad Sjöfartsverket såg för sig när när man fattade beslut om minst två nya isbrytare.

Som ett led i att uppnå det senare har man nu också bestämt att de nya isbrytarna ska förberedas för metanoldrift.

”Bäst ur ett tekniskt perspektiv”

– Utifrån vår forskning kom vi fram till att metanol är det mest lämpliga bränslet ur ett tekniskt perspektiv, och ger den längsta autonomitiden vilket är avgörande vid isbrytning, säger Tuomas Romu, chefsdesigner hos Aker Arctic Technology i ett pressmeddelande.

– Planen nu är att bygga isbrytarna för fossilfri förnybar dieselolja (HVO) inledningsvis och att de är redo för metanol så fort tekniken har mognat och tillgången på bränsle är säkrad, säger Dan Broström, projektledare på Sjöfartsverket, i samma pressmeddelande.

Sjunger på sista versen

Meningen är att de nya isbrytarna ska ersätta de 50 år gamla isbrytarna i Atle-klassen som börjar sjunga på sista versen. Och som har gjort sitt med den äran.

De nya isbrytarna skiljer sig från föregångarna på flera sätt, utöver bränslevalet och att de kan bryta rännor som är 32 meter breda.

Lågt ismotstånd

– Skrovformen är ny och liknar inget som byggts tidigare. Ismotståndet är extremt lågt för en isbrytare av den här storleken vilket förbättrar bränsleeffektiviteten, sänker utsläppen och är kostnadseffektivt i användning, säger Mikael Sandström, nautisk expert på Sjöfartsverket, till Sjöfartstidningen.

Se också:
Sverige satsar på tre nya isbrytare i miljardklassen