Sveriges farligaste grund

Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder och bjuder lämpligt nog också på världens mest svårnavigerade farvatten. Därför är grundsmällar vardagsmat. Vissa grund ställer dock till mer problem än andra…

Bosögrundet!, utbrister flera tjänstemän på olika försäkringsbolag. Detsamma säger flera varvsmän, sjöräddare, och andra aktörer i båtbranschen.

Bosögrundet är alltså ett vanligt svar på vad som skulle kunna tänkas vara Sveriges mest påstötta grund.

Värsta drev-slaktaren
Det ligger 70 centimeter under vattenytan på Askrikefjärden norr om Lidingö och även om det inte finns någon statistik som styrker att det är Sveriges mest påstötta grund så får vi anta att det ligger bra till.

Ett annat grund som nämns ofta är Svinbådan som ligger bara några decimeter under vattenytan mellan den skånska kusten och fyren Svinbådan.

Svinholmsgrund utanför Långedrags hamn i Göteborg har och kommer att ställa till problem för båtfolket.

På temat ”svin” så kan man också nämna Svinholmsgrund som ett populärt grund att trycka upp kölen i. Det ligger på en knapp meters djup väst Långedrags hamn i Göteborg.

Sist men inte minst nämner vi Risögrundet. Det ligger precis vid inloppet till Risö gästhamn i S:t Annas skärgård.

Vad det är som gör att vissa grund är oftare påstötta än andra beror förstås till stor del på att de är belägna där båttrafiken är tät.

Grund kan ligga på olika djup. Sticker det upp väldigt mycket ovanför vattenytan brukar de som bekant kallas för öar. 

Men sedan finns det fler noteringar som inte är lika självklara:

Jonas Ekblad som är en mycket rutinerad fritidsbåtskeppare, författare till kursliteratur i navigation, före detta båtjournalist och utredare på Transportstyrelsen, vet besked:

Hemma värst!
– De flesta grundsmällar sker på väl kända hemmavatten och inom två sjömil från hemmahamnen. Konstigt kan tyckas, men utredare på andra sidan Atlanten förklarar det med fenomenet ”complacency”.

– Enkelt beskrivet handlar det om att man uppfattar navigationen som för enkel och hamnar i en falsk trygghet. Man slappnar helt enkelt av för mycket och då smäller det.

I filmen SOS – en sällskapsresa från 1988 är det Petterssons grund som ställer till problem.

Jonas fortsätter:

– Samma sak gäller åt det motsatta hållet. Vet inte om det var för en eller ett par somrar sedan. Men då noterades noll grundstötningar i den svårnavigerade ytterskärgården där det som bekant kan krylla av grund på sina ställen.

– Det kan bara förklaras med att man håller sig extra alert när man seglar på okända vatten, avslutar han.

 Håller du med? Vill du varna för något extra lömskt grund? Diskutera här på forumet!

Spektakulära grundsmällar vi minns!:
Westas grundKraschen! Team Vestas grundsmäll på video.
De brakar upp på land men har änglavakt.
Nya Linjett 43 på grund i full fart. 
Dramatisk grundsmäll i Kristiansund.
Lastfartyg på grund på grund av fylla.

Inledningsfoto: Tom Whitmore