Sverige satsar på tre nya isbrytare i miljardklassen

Sjöfartsverkets-nya-isbrytare
Sjöfartsverket hoppas på tre nya toppmoderna isbrytare i miljarklassen.

Bredare ränna, bättre manöverbarhet, mindre klimatavtryck och effektivare framdrivning. Det är en del av det som Sjöfartsverket ser i nästa generations isbrytare.

Tre av Sjöfartsverkets fem isbrytare är närmare 50 år gamla och behöver bytas ut. Därför har Sjöfartsverket tillsammans med den finska motsvarigheten Trafikledsverket under ett års tid arbetat med designen av framtidens isbrytare.

Se också:
Fraktfartyg tog Nordostpassagen till Umeå
Isbrytande atomkraft i Norra ishavet – med 75 000 hk!
En mäktig resa till Arktis!

Med detta hoppas man också kunna ägna mindre tid år vård och underhåll och mer tid åt själva kärnverksamheten – att hålla de norrländska hamnarna öppna för trafik. En viktig del också att de nya isbrytarna kommer att kunna bryta 32 meter breda isrännor istället för dagens 24 meter.

Modernisering nödvändig

– Det är en anpassning till moderna fraktfartyg som blir allt större samtidigt som vi får en välkommen modernisering av isbrytar-flottan, säger Anders Dahl, chef för affärsområdet isbrytning på Sjöfartsverket.

Han fortsätter:

– De tre nya isbrytarna kommer också vara pod-drivna vilket förbättrar manöverförmågan avsevärt i jämförelse med de gamla isbrytarna raka axlar. I moderniseringen ingår också en strävan efter en fossilfri framdrivning. De nya isbrytarna ska enkelt kunna uppdateras vartefter nya tekniker för miljövänlig framdrivning utvecklas.

Isbrytarna-Ymer-Atle-Frej-vid kaj.

Trotjänarna Ymer, Atle och Frej är nu närmare 50 år gamla.

Finansieringen av de nya isbrytarna är dock inte klar. Kostnaden för investeringen presenteras nästa sommar och beräkningar visar på 1,4 till 2 miljarder kronor styck, vilket är väsentligt billigare än tidigare kalkyler. Sjöfartsverket föreslår att finansieringen tas via den nationella infrastrukturplanen där kostnaderna för vinterhållning av vägar och järnvägar redan finns.

Så hur ser tidsplanen ut?

– Det här är en process som inkluderar finansieringen som vi hoppas ska bli klar i mars 2022, upphandling, byggstart med mera och en rimlig gissning är att vi kan ha de nya isbrytarna i drift 2027, säger Anders Dahl.

Fakta om sjöfart i Östersjön
* Östersjön är ett av världens mest trafikerade sjöfartsområden och står för 15 procent av världens sjöfart.
* Fler än 2 000 fartyg trafikerar Östersjön vid varje given tidpunkt.
* Mer än 750 miljoner ton transporteras årligen till och från Östersjöns hamnar.

Fakta om isbrytning
* I snitt trafikerar 3 500 fartyg Sverige under isbrytarledning varje år.
* Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare 10 miljoner ton per vinter vilket motsvarar en miljon lastbilar.
* Sjöfartsverket ansvarar för isbrytning och har ingått flera överenskommelser med våra grannländer om samarbete.
* Väntetiden på isbrytarassistans ska för fartyg som är lämpade för vintersjöfart i genomsnitt inte överstiga fyra timmar.
* Isrestriktioner läggs fem månader per år i Bottenviken.