Svenska båtköpare är farligt godtrogna

Svenska båtköpare tar stora risker när de köper båt, visar en undersökning som Blocket gjort i samarbete med Kantar Sifo. Nästan hälften gjorde inget för att kontrollera säljaren.

När svenska båtägare uppger vad de gjorde för säkerhetsåtgärder när de köpte sin senaste begagnade båt, visar det sig att säkerhetstänket är lågt. Hela 47 procent gjorde inget för att trygga båtaffären.

Varannan båtägare (47 procent) vidtog inga säkerhetsåtgärder när de senast köpte en begagnad båt. Endast 36 procent skrev ett köpekontrakt och endast var tionde (12 procent) bad att få se ägarbevis.

Köpekontrakt är enklast
– Det är oroväckande att så pass många båtägare inte tänker på att trygga sitt köp av en båt, som ofta är en stor investering. Att skriva ett köpekontrakt är det enklaste sättet att agera tryggt och då går det att styrka i efterhand vad som har avtalats mellan båda parter ifall det skulle uppstå frågor efter köpet, säger Thomas Bäcker, kundsäkerhetschef på Blocket. 

Undersökningen visar också att 12 procent av svenska båtägare helst skulle köpa en båt av en vän om de skulle köpa en båt i framtiden.

Litar på varandra
– Båtfolk litar ofta på varandra men vi rekommenderar ändå alltid att man följer våra trygga tips inför en båtaffär, oavsett om det handlar om att sälja eller köpa en båt. Vi jobbar kontinuerligt med att utbilda våra användare om trygg handel på Blocket, säger Thomas Bäcker på Blocket.

Blockets 7 bästa tips:
1. Skriv ett köpekontrakt där pris, båtens skick, skrov- och motornummer och eventuella skavanker finns beskrivna.
2. Kontrollera att säljaren verkligen äger båten – be att få se kvitton, ägarhistorik, försäkringshandlingar och servicehistorik.
3. Be att få se säljarens ID-handling för att identifiera säljaren och notera ID-nummer på köpekontraktet.
4. Kontrollera att båten inte är belånad.
5. Kontrollera båtens skrov- och motornummer så att båten inte är stulen.
6. Gör upp affären på säljarens bankkontor eftersom ett båtköp ofta handlar om stora summor pengar.
7. Följ alltid med spekulanter på provkörningar. Stöldförsäkringar gäller oftast inte om du har lämnat över nycklarna till båten.

Fler resultat av undersökningen
När du köpte din senaste begagnade båt – gjorde du då något av följande?
Skrev köpekontrakt – 36 procent
Bad om att få se ägarbevis – 12 procent
Bad om att få se/ta över originalkvitto – 9 procent
Bad om att få se servicehistorik – 11 procent
Kontrollerade att båten inte är belånad – 9 procent
Kontrollerade skrov/motornummer för att utesluta stöldgods – 11 procent
Bad om att få se säljarens id-handling – 16 procent
Ingen av ovanstående – 47 procent
Tveksam, vet ej – 7 procent

Om undersökningen

1015 svar har samlats in via Sifopanelen, Kantar Sifos onlinepanel med ett representativt urval av boende i Sverige, 15-79 år. Fältperiod: 23 mars – 30 mars 2017.

Se också:
Polisens tretton bästa tips mot stöld.
Snabbtips – vägen till ett lyckat båtköp.
Krama det maximala ur båtförsäljningen.
Tullen maktlös när stulna snurror lämnar landet.