Svåra förhållanden pressar Sveriges isbrytare

Sveriges isbrytare kämpar tappert i ett isläge som är tuffare än på många år. Något som i sin tur kan leda till en saftig slutnota.

Isbrytare-Ale
Ett viktig uppgift – nio av tio varor till och från Sverige går på sjön.

Isbrytning ända ner till Kalmar på östkusten och därtill från Göteborg och uppåt på västkusten. Det är hårda bud och tuffa krav som den stänga vintern stället på landets isbrytare.

– Vår uppgift är att se till att hamnarna kan hålla öppet. Det är en uppgift som vi tar på största allvar och vi använder de resurser som vi har tillgängliga. Vid ett svårare isläge som vi kan komma att få denna vinter kan det dock innebära längre väntetider för brytning av rännor och assistans, säger Fredrik Backman, rederidirektör på Sjöfartsverket till Sjöfartstidningen.

Hjälp av privat aktör

Vidare rapporter tidningen om att Sjöfartsverkets isbrytare nu har fått ta hjälp av en privat aktör, Viking Supply Ships, som ska kunna hjälpa till att hålla hamnarna framkomliga.

Isbrytaren Atle kämpar för närvarande i Vänern där isen har lagt sig tjock i flera hamnar.

Isbrytning finansieras genom de farledsavgifter som betalas av sjöfarten. Resurser som dock är begränsade vilket märks extra tydligt en vinter som denna. I klartext innebär det att Sjöfartsverkets ekonomi står inför extra påfrestningar.

Avgörande med framkomliga hamnar

– Precis som vinterväghållning på land är vintersjöfart av yttersta vikt för Sverige då nio av tio varor till och från Sverige går på sjön, säger Fredrik Backman till tidningen.