Stort utsläpp av palmolja utanför Gotska Sandön

Ett område större än 140 fotbollsplaner norr om Gotska Sandön är förorenat med palmolja. Ett handelsfartyg misstänks nu för att olovligen ha tömt sina tankar på ett felaktigt sätt. Oljan lär försvinna av sig självt men kan göra skada på sjöfåglar i området.

utslapp-palmolja-kustbevakning-fororening
Området om palmoljan förorenat täcker cirka 10 kvadratkilometer eller lite drygt 140 fotbollsplaner. Foto: Kustbevakningen

Det var under tisdagen som Kustbevakningens flygplan upptäckte ett område på cirka tio kvadratkilometer norr om Gotska Sandön som tycktes vara förorenat med någon form av utsläpp. Ett misstänkt fartyg kunde snabbt beordras att ankra och efter ett åklagarbeslut kunde personal från Kustbevakningen på Djurö och Oxelösund gå ombord för att förhöra besättning och ta prover i fartygets tankar.

– Vi har säkrat bevis och har en tydlig källa, skriver Jonatan Örn, förundersökningsledare på Kustbevakningen, i ett pressmeddelande.

Den mest troliga orsaken till utsläppet är att det skett i samband med att handelsfartyget gjort en tankrengöring. En process som är hårt reglerad och har tydliga kriterier. Bland annat behöver utsläppen göras under vattenytan, fartyget måste hålla en viss hastighet och det får inte göras för nära land.

Själva processen är inget ovanligt utan snarare något nödvändigt för att kunde transportera olika laster. Men i detta fallet anar Kustbevakningen att någonting har brutit mot regelverket.

– Vi misstänker att metoden som har använts under tankrengöringen inte följt gällande regelverk och att detta har lett till att en större mängd släppts ut. Vi bedömer att minst 600 liter palmolja nått havet, vilket överstiger det tillåtna, säger Jonatan Örn.

Ett allt vanligare fenomen

På senare tid har Kustbevakningen uppmärksammat allt fler liknande utsläpp i svenska vatten. Enligt myndigheten så kan det att ha att göra med mängden nya ämnen som används i bränslen. Detta gör att utsläppen ökar när tankrengöringarna blir fler.

Dessvärre är utsläpp av oljor som denna svåra och i vissa fall till och med omöjliga att bekämpa. Men då det denna gång rört sig om palmolja lär naturen ta hand om nedbrytningen på egen hand. Men skador kan ändå förekomma.

– Palmolja är en relativt flyktig produkt, som både bryts ner i vattnet och dunstar i luften. Men de är kladdiga som andra oljor, och kan därmed skada sjöfågel som vilken annan olja som helst. Alla utsläpp i havet är till nackdel för havsmiljön och djurlivet, skriver Thomas Larsson, som arbetar med metoder för räddningstjänst på Kustbevakningen, i pressmeddelandet.