Krönika – stormigt kring förslag om båtförbud i skärgården

Förbud mot ankring i skärgårdsvikar grundare än sex meter samt totalt förbud mot båttrafik i vissa områden. Det är innebörden i ett nytt omdiskuterat förslag från den gröna vänstern i Värmdö.

Ankringsfobud_forslag

Det nya förslaget ställa till med enorm skada för alla båtvänner och drabba närapå allt båtliv i skärgården. Det menar Lidingö stad som i allra högsta grad skulle beröras om planen skulle gå igenom.

Se också:
Elias analys om svårigheterna med att stifta lagar till sjöss. 

Eller som Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, uttrycker det i en debattartikel i Lidingö Nyheter:

”Men frågan är mycket större än så. Den gröna vänstern i Värmdö (S-MP-C-L) riskerar att ställa till med enorm skada för alla båtvänner. En tredjedel av Stockholms skärgård ligger i Värmdö kommun. Det föreslagna nya regelverket skulle drabba närapå allt båtliv i skärgården. Stockholmarnas möjligheter till friluftsliv skulle beskäras. Tillgängligheten till skärgården skulle inskränkas. Naturhamnar vid exempelvis Stora Nassa, Jungfruskär, Långviksskär, Munkön, Björkskär, Lådna, Svartsö, Gällna och Harö berörs av förslaget.”

Totalt förbud mot båttrafik

Mest oroar man sig för det föreslagna ankringsförbudet i skärgårdsvikar grundare än sex meter. Men också förslaget om totalt förbud mot båttrafik i vissa områden.

Huruvida detta går ihop med med allemansrätten och syftet med strandskydd är också ett hett ämne för diskussion.

Hamnen håller ett öga på utvecklingen.