Stockholm testar världens snabbaste elektriska passagerarfartyg

Redan nästa år sjösätts världens första elektriska bärplansskepp i Stockholm.

Candela P-30 drar 80 procent mindre energi än dagens dieselfärjor, gör inga svall och kan köra både långt och rekordsnabbt på ren el.

Stockholmarna blir först i världen att testa den nya fartygstypen i linjetrafik.

Den 12 meter långa pendelbåten Candela P-30 har en kapacitet på 30 personer och en räckvidd på 60 sjömil i 23 knop. Toppfarten är 30 knop, vilket gör det till världens snabbaste elektriska skepp.

Om projektet går som beräknat kommer stockholmarna välkomnas ombord i reguljär linjetrafik på världens första elektriska bärplansfartyg.

Sjösättning sker fjärde kvartalet 2022, varefter fartyget ska gå i sex månaders testtrafik hos tillverkaren. Sedan ska stockholmarna vara välkomna ombord.

Innovationsprojektet som omfattar 20 miljoner kronor finansieras av Trafikverkets FoI-portfölj för sjöfartsområdet med knappt 50% och bärplansfärjans tillverkare, Lidingö-företaget Candela Speed Boat AB, med cirka 50%.

Att elektrifiera snabbgående fartyg har hittills varit svårt, då konventionella skrov kräver mer energi än vad dagens batterier innehåller. Räckvidden blir för kort och farten för låg.

Se också:

Skippo testar bärplansbåten Candela – framtiden är här!
Skippo testar kluriga svenska bärplansbåten för folket

Det Lidingöbaserade teknikföretaget Candela använder bärplan, en slags undervattensvingar, som lyfter upp skrovet ovanför vattnet och minskar energiförbrukningen med 80 procent jämfört med konventionella fartyg. Det möjliggör för första gången elektriska fartyg som kan köra långt och snabbt och därmed ersätta dagens tonnage, även på skärgårdens längsta linjer.

Stockholmarna blir först i världen att testa denna revolutionerande teknik.

P-30 beräknas ha en rad fördelar framför nuvarande tonnage enligt en analys som regionens trafikförvaltning genomfört.

Var fartyget sätts in är ännu ej klart, men på linjen 83X Vaxholm-Slussen beräknas eldriften och bärplanens effektivitet kunna spara 5,2 miljoner SEK, eller 40 procent, i driftskostnader per år. Restiden kortas med 15 minuter. Dessutom är bärplansfärjans svall enbart tio centimeter höga vilket kraftigt minskar den stranderosion som nuvarande skärgårdsbåtar orsakar.

Som ett Jasplan

Buren av sina bärplan ska P-30 flyga tyst cirka en halvmeter ovanför vattenytan, driven av två högeffektiva pod-elmotorer. Fartyget varken rullar eller slår tack vare bärplanen som justeras i realtid med hjälp av mycket snabba beräkningar i fartygets Flight controller. Sensorer ombord känner av vågor framför farkosten så att bärplanen kan ställas in för mjuk och lugn gång.

Styrsystemet påminner om det som sitter i moderna instabila jaktflygplan, exempelvis JAS 39 Gripen. Det enda kaptenen behöver göra är att hålla kursen och bestämma fart. Tekniken är redan utprovad i Candelas fritidsbåtsmodell C7, som för närvarande är Europas bästsäljande elektriska fritidsbåt.

Det kommer att kosta 5,2 miljoner mindre per år…

Inga svallvågor

Bakgrunden till P-30 är att Stockholmregionens kollektivtrafik på vatten idag står för en liten andel av det totala kollektivtrafikresandet, men en stor del av de totala utsläppen. Utsläppen från snabba fartyg som Cinderella och Viberö är cirka 13 gånger högre per personkilometer än för en buss. Svallen från dagens passagerarfartyg orsakar också omfattande stranderosion.

 

– Vi är glada att stockholmarna blir först med att testa svensk teknik som vi tror kommer att revolutionera de sjöburna transporterna i världen. Jämfört med dagens fartyg kommer P-30 att vara mycket bekvämare och tystare att åka med, säger Gustav Hasselskog, VD för Candela.

Per personkilometer förbrukar P-30 lika mycket energi som en hybridbuss, och gör inga svall.

Kortare restider och utan direkta utsläpp

Förhoppningen är att P-30 kan ge upphov till en ny sorts emissionsfri typ av kollektivtrafik i städer. I de områden där hastigheten idag är begränsad på grund av svallbildning skulle Candelas bärplansfärja kunna köra snabbt med dispens. Restiderna blir därmed avsevärt kortare, och turtätheten ökar – till en lägre kostnad för skattebetalarna.

– Framtidens snabbgående fartyg måste minska energibehovet drastiskt för att vara relevanta. Bärplanstekniken vi utvecklar till P-30 kommer att ge Sverige och Stockholm stort fokus från utlandet och visa hur framtida emissionsfri kollektivtrafik på vatten kan fungera, säger Erik Eklund, Director of Public Transport på Candela.

Läs mer hos Candela.