SSRS rapporterar – 200 utryckningar på grund av grund

Nej, det är inte de svårnavigerade ytterskärgårdarna som är värst. Tvärt om är det inomskärs – oftast nära hemmet – som det sker. Vi talar alltså om grundsmällar.

SSRS_assisterar_grundsmall
Grundsmällar är en vanlig anledning till att SSRS rycker ut. Speciellt denna sommar.

Sverige är inte bara ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Här finns också  världens mest svårnavigerade farvatten. Till detta kommer en ansenlig mängd nybörjare som har upptäckt tjusningen med båtlivet på senare år.

Det är alltså inte konstigt att grunsmällar är en vanlig anledning till att Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS, rycker ut. Hittills i år har man gjort drygt 200 utryckningar i år på grund av grund.

Hemma värst

Som en första åtgärd vid en grundsmäll konstaterar man att alla ombord är trygga. Därefter, beroende på omständigheterna, tas båten bort från grunden. I vissa fall är skadorna små och båten kan lätt föras till en tryggare plats. I andra fall är skadorna så stora att båten riskerar att sjunka ifall den tas bort från grundet. I så fall krävs ytterligare assistans från andra organisationer.

Som Hamnen har konstaterat tidigare så är det ofta på hemmavatten som olyckan är framme. Statistiken talar sitt tydliga språk och vissa år har man noterat noll (!) grundstötningar i den svårnavigerade ytterskärgården där det som bekant kryllar av grund på sina ställen. Något som inte bara kan förklaras med att trafiken är glesare i det yttersta havsbandet.

Falsk trygghet på hemmaplan

Del av förklaringen ligger också i att båtmänniskor över lag håller sig extra alerta då de seglar på okända vatten. Samma sak gäller åt det motsatta hållet – att man uppfattar navigationen som för enkel och hamnar i en falsk trygghet på hemmavatten. Man slappnar helt enkelt av för mycket och då smäller det. Ett fenomen som man i USA kallar för complacency (självgodhet).

Hemma värst – det är på ”kända vatten” som de allra flesta grundsmällar sker.

Någon uppdaterad information om vilka grund som ställer till mest problem har Hamnen inte lyckats hitta men vi vet sedan tidigare att Bosögrundet ligger 70 centimeter under vattenytan på Askrikefjärden norr om Lidingö är en ökänd drev-dödare.

Varning för ”Svinen”

Ett annat grund som nämns ofta är Svinbådan som ligger bara några decimeter under vattenytan mellan den skånska kusten och fyren Svinbådan. På temat “svin” så kan man också nämna Svinholmsgrund som ett populärt grund att trycka upp kölen i. Det ligger på en knapp meters djup väst Långedrags hamn i Göteborg.

Sist men inte minst nämner vi Risögrundet. Det ligger precis vid inloppet till Risö gästhamn i S:t Annas skärgård.

Se också:
Här är Sveriges mest påträffade och farligaste grund
SSRS drönare snabbast på plats vid sjöräddning

Foto: Madeleine Edvardsson (RS Fjällbacka), Christer Falk (RS Arkösund) och Håkan Lundgren (RS Trosa).