Södergren tycker till om ÅF Inshore Race

Håkan Södergren tycker till om nya Gotland RuntKSSS nya satsning på ett inshore race i samband med ÅF Offshore Race är välkommet och välbehövligt sedan det mycket populära Scandicap Race från åttiotalet inte längre finns och det inte heller finns någon ersättare under KSSS ledning.
Håkan Södergren tycker till om ÅF Inshore Race – den nya kappseglingen som gick dagen innan den traditionella havskappseglingen.
Foto: Oskar Kihlborg

Diskussionerna om starten för ÅF Offshore Race inne i Stockholm fortsätter. Möjligen har de flesta accepterat att det är så det kommer att bli och kanske också att det är lyckat. Det finns dock fortfarande ganska många som tycker att sammanblandningen med segling i skärgården och havet kan diskuteras. Jag tillhör den skaran.

Många av de internationella gästerna på havskappseglingsbanan är också tveksamma att dra in sina stora båtar ända till Stockholm, när de kommit hit för att segla på havet.

Vår Skärgård från Stockholm ut till Sandhamn är verkligen mycket speciell och svårnavigerad, för den som aldrig varit där. Varför inte istället göra seglingen från Stockholm till Sandhamn till en särskild obligatorisk tillfartssegling för ÅF Offshore Race med en natts stopp i Sandhamn? Den seglingen skulle då kunna vara frivillig för alla utlänningar som tex finnarna som ändå har en egen tillfartssegling till Sandhamn. Ett sådant arrangemang skulle dessutom applåderas av alla Sandhamnsbor som då inte förlorar en massa inkomster från alla seglarna. 

Längre distans
Däremot är alltså en skärgårdskappsegling en mycket välkommen segling. Jag tycker att den bör utökas till en lite längre segling än bara 37 distansminuter så att den kommer upp i en banlängd som mer liknade åttiotalets Scandicap Race som var ca 100 distansminuter om jag minns rätt.

Vi har en unik Skärgård som erbjuder en sorts segling som få ställen i världen kan erbjuda. Precis som engelsmän och fransmännen har sina seglingar med mycket strömmar som innebär en sorts navigering, så har vi skärgårdsnavigeringen. GPS:en har visserligen gjort det lättare att ta sig fram på nätterna i skärgården men det är fortfarande fascinerande att krångla sig fram mellan öarna, och det är en ganska krävande segling om man vill lyckas.

Seglarrävar blir nybörjare
Årets segling inshore var alltså KSSS första försök och är välkommet. Möjligen hade jag förväntat mig en något mer engagerad seglingsledning för inshoreseglingen. Det var lite pinsamt att man vid presentationen av seglingen talade om seglingen som en möjlig introduktion för seglare som senare kanske vill ”prova på” havsseglingen ÅF Offshore Race.

Jag är förvånad att seglingsledningen inte noterat alla de namnkunniga besättningar som fanns på startfältet. Där fanns båtar med en enorm massa erfarenhet från havskappseglingar och också Gotland Runt-seglingar genom åren. Vi talar alltså inte alls om någon nybörjargrupp och absolut inte fler nybörjare än offshoreseglarna.

Varför denna nedvärdering av ett mycket bra initiativ istället för att höja statusen på inshoreseglingen. Gör man det så finns goda förutsättningar att den seglingen kan bli lika stor eller större än offshoreseglingen. Havskappsegling är dyrt och alla kan inte få familjers välsignelse för att lägga alla pengar på havskappsegling. Skärgårdsseglingen är kortare i tid och kostar mindre. Jag förstår mycket väl den press som ställs på seglingsledning och den planering som ytterligare en segling innebär, men om man tar steget så måste det vara välplanerat.

Inför starten så gjorde en deltagare ett påpekande om fel i banbeskrivningen som krävde ett förtydligande. Det beskedet kom aldrig ut i tid och skapade förvirring bland deltagarna. Ett onödigt problem som kunnat undvikas om seglingsledningen inte bara viftat bort problemet och hotat med diskning för den som eventuellt valt att gå en annan väg som faktiskt i så fall hade varit helt riktig.

KSSS är Sveriges största segelsällskap och måste framstå som ett föredöme i dylika frågor.

ÅF Inshore Race
Seglingen fick precis som havsseglingen problem med lätta vindar som ibland varierade och tidvis blev ganska frisk. Inte oväntat, men de olika skiftena i vindstyrka och vindriktning skapade en ganska chansartad segling. Det blev mycket åkande på vattenlinjelängd med långa sträckbogar. Det kan man tycka skulle gynna de större båtarna som drog iväg och vi var många som kom in tidigt som räknade med att segraren skulle finnas bland dessa båtar.

Döm om vår förvåning när det sedan skulle visa sig att de små båtarna som kom in långt efter skulle dominera resultatet. Femmor, Folkbåtar, NF, IF etc skulle bli de stora vinnarna.

Jag har fortfarande svårt att se vad i seglingen som avgjorde denna gång, men sannolikt var det olika vindförhållanden som kom att avgöra. Det är ofta vad som händer när skillnaden i storlek på båtar och SRS-tal blir för stor. Antingen gynnas de stora eller också de mindre båtarna.

För stora skillnader
Jag och många med mig skulle gärna se mindre differenser i SRS-tal. Det gäller både Inshore och Offshore. Det har redan påpekats av flera deltagare på ÅF Offshore att det är omöjligt att få en rättvisa om man blandar hundrafotare med fyrtiofotare. Vädret blir det som avgör resultatet. Det är faktiskt bättre med färre båtar med likartade SRS-tal, i respektive klass, än stora fält med enorma skillnader i SRS tal.

Med det vill jag på inget sätt förringa insatsen de mindre båtarna gjorde i ÅF Inshore. Tvärtom visar det att bredden på kunnandet är stor, vilket gör att jag tror att det finns ett stort underlag för seglingar som ÅF Inshore Race. Kan vi kanske få ihop över hundra båtar nästa år?

Slutligen vill jag naturligtvis gratulera den gamla skrivarnissen Curre Gelin som knep segern med en gammal vedhög, Folkbåten som alltså visar att gammal är äldst både vad det gäller båt och skeppare.

Jag måste också gratulera Nisse Virving som i sin NF, som han seglat i ”33 år” med ständiga framgångar, denna gång tvåa. Ska man vinna skärgårdsseglingar så ska man slå Nisse. En väldigt ödmjuk och framgångsrik seglare som säkert klarar ett varv runt Gotland.

Lyckat trots allt
Det första ÅF Inshore Race blev trots allt framgångsrikt och kanske, vem vet, kan den seglingen stjäla några deltagare från ÅF Offshore Race nästa år. Helst ser vi naturligtvis att det tillkommer seglare i bägge klasserna. Scandicap Race samlade på sin tid väldigt många deltagare av både proffskaraktär och familjeseglare. Jag hoppas på den utvecklingen även för ÅF Inshore men då måste också arrangören ge evenemanget den status och uppmärksamhet som det förtjänar.

KSSS är och ska vara Sveriges kunnigaste sällskap på dylika arrangemang. Min kritik skall därför förhoppningsvis ses som ett försök att förbättra våra seglingar och öka antalet deltagare. Svensk segelsport eller kanske segelsporten generellt tenderar att bli en sport på så hög nivå att gräsrötterna, dvs framtidens elitseglare, inte orkar hänga med. Därför är ÅF Inshore så viktigt, där proffs och nya kappseglingsdeltagare kan mötas till rimliga kostnader. Det finns också anledning som arrangör att titta på hur ett evenemang som Gullviverallyt kan lyckas samla så enormt mycket seglare och intresse med väldigt enkla resurser. Gullvivan ska inte stå som mall för rena kappseglingsevenemang men där finns mycket att lära för många. Tro mig!