Skadliga utsläpp hos över hälften av Sveriges fraktfartyg

Olagliga mängder kväveoxid släpps ut av varannat fraktfartyg. Ämnet är hälsovådligt, har stor klimatpåverkan och bidrar till övergödning. Nu vill Transportstyrelsen utreda straffavgifter.

Utslapp-fraktfartyg-olaglig-miljö-klimat
Forskningsprojektet bygger på 65 utsläppsmätningar i Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen under 2021. Fartyget på bilden har ingen koppling till artikeln.

Det är EU-projektet Scipper som i sin senaste rapport kväveoxidsutsläpp från fartyg och hur dessa förhåller sig till så kallade Klass-III. I resultaten har forskarna tydligt sett att varannat skepp släpper ut så pass höga nivåer att det inte bara är skadligt för marina miljöer utan även för människor.

– Ett antal människor kommer att dö en för tidig död eller få astma, säger professor Johan Mellqvist, professor i geofysik på Chalmers till SVT Nyheter.

Från och med första januari 2021 ska alla dieselmotorer på fartyg byggda efter samma datum klara de utsläpps nivåer som satts upp inom ramen för Klass-III. En lagändring som nu visar sig inte har varit gångbar.

Mäts från broar, flygplan och drönare

Det är med fasta luftmätare som andelen kväveoxid i utsläppen kunnat hämtas in. Dessa har monterats på flygplan, drönare men också på broar som går över frekventa fartygsrutter.

Även om den metod som använts inte är den mest träffsäkra känner sig forskarna ändå säkra på att nivåerna är för höga då utsläppen i många fall varit mer än dubbelt så höga som gränsvärdena.

En statlig utredning kan behövas

De som bär tillsynsansvaret för fartyg på svenska vatten är Transportstyrelsen och nu vill man från myndigheten titta efter andra alternativ.

– Miljömålet att sänka kväveutsläppen är svårt att nå, så vi skulle vilja utreda till exempel en kväveutsläppsavgift för fartygstrafik, säger Caroline Petrini miljöhandläggare på Transportstyrelsen till SVT Nyheter.

Vad mer kan göras? En lösning är att tillsatser i bränslet som omvandlar kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga. Liknande teknik finns redan för dieseldrivna bilar och kallad Adblue.

Läs också:
Uppblåsbara segel ska minska fraktfartygens klimatutsläpp
Algblomningen – i år kraftigare än vanligt
Seglande drönare nytt vapen mot den globala uppvärmningen