Sjöräddningssällskapet bakom kulisserna!

Nu på lördag har Sjöräddningssällskapet öppet hus för att visa upp sig, sina båtar och sin verksamhet. Och för att locka till sig fler frivilliga.

Många stationer i landet visar upp sina båtar och sin verksamhet på lördag och på två av av dem (Smögen och Ystad) namnges nya räddningsbåtar.

– Det här är en dag då vi firar våra frivilliga sjöräddare, för utan dem skulle svensk sjöräddning vara mycket sämre rustad. Vi hoppas att många tar chansen att träffa de frivilliga på sina lokala stationer, säger Niklas Jendeby, kommunikationsledare på Sjöräddningssällskapet.

En fin chans att se SSRS och en hydrokopter från insidan.

Sjöräddningssällskapet deltar i cirka 80 procent av alla svenska sjöräddningsfall. Organisationen, som är en ideell förening, gör det utan bidrag från staten. Verksamheten är helt finansierad av medlemsavgifter och gåvor. Under året har Sjöräddningssällskapet genomfört en kampanj för att få in fler frivilliga i organisationen.

– En majoritet av våra stationer ligger i glesbygd, där många idag har svårt att kombinera ett frivilliguppdrag med ett jobb på annan ort. Vårt krav att kunna nå båten inom 15 minuter vid larm blir då svårt att klara av.

– Vi kan också bli betydligt bättre på att få in fler kvinnor i organisationen, idag är bara drygt 15 procent av våra sjöräddare kvinnor. Där har vi ett stort arbete framför oss, säger Niklas Jendeby.

Frivilliguppgifterna är varierande och det finns många sätt att engagera sig i Sjöräddningssällskapet.

Ansökan – frivillig sjöräddare.

SSRS–stationerna som har öppet hus på lördag.