Sjöräddningen – dramatisk sommar trots regn och blåst

Regn och rusk brukar ha en dämpande effekt på antalet bränder, kraftiga grundstötningar och drunkningstillbud. Det gällde dock inte under den gångna sommaren.

Sjoraddninguppdrag
Regn och rusk brukar ha en dämpande effekt på antalet bränder, kraftiga grundstötningar och drunkningstillbud. Något som dock inte gällde den gångna sommaren.

Bränder, kraftiga grundstötningar och drunkningstillbud – händelser till sjöss när det råder fara för liv var lika vanligt förekommande denna sommar som förra. Regn och blåst minskade dock de mindre allvarliga larmen, då vädret inte lockat ut lika många till sjöss.

Se också:
Akut brist på frivilliga i Sjöräddningssällskapet
Över 100 miljoner i donationer – SSRS köper 13 nya båtar

Sett till hela sommarperioden under 1 maj – 31 augusti, ryckte de frivilliga sjöräddarna ut 4487 gånger, mot 4833 samma period förra året.

– Allvarliga händelser och sjuktransporter skedde ungefär lika ofta som förra sommaren, men det är på de förebyggande uppdragen minskningen märks, säger Adam Goll Rasmussen, Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet. Under juli ryckte vi ut ungefär 260 gånger färre för att hjälpa våra medlemmar.

Grundstötningar vanligast

Räddningstjänstuppdragen, när det råder fara för liv, såg en viss ökning till 769 (2022: 754), med grundstötningar som den vanligaste orsaken till larm (109).

En kategori av utryckning som ökat är sjuktransport, där Sjöräddningssällskapet tillsammans med ambulanssjukvården hjälper sjuka eller skadade patienter att få vård. Sjöräddningssällskapet har utvidgat sitt samarbete med SOS Alarm och landets regioner, vilket också lett till fler insatser. Antalet sjuktransporter uppgick under perioden till 507 (462). De stationer som genomförde flest sjuktransporter var Visingsö, Möja och Strömstad.

Färre förebyggande uppdrag

De förebyggande uppdragen, där Sjöräddningssällskapet hjälper sina medlemmar innan faran blir akut har alltså minskat och landade på 3211 uppdrag (2022: 3617). Orsaker till att behöva förebyggande utryckning är maskin/propellerhaveri (2085), bränslestopp/starthjälp vid dött batteri (376) och grundstötning (288).

Årets värsta dag

Den enskilda dag på året som landets frivilliga sjöräddare hade mest att göra var fredagen den 28 juli, då Sjöräddningssällskapet nåddes av 90 larm.