Sjömanskap – alla fel!

Gott sjömanskap handlar som bekant inte om att kunna styra sin båt genom alla väder utan också om att känna till dess begränsningar. Se videon!

På 70-talet utvecklade Noel Burch på Gordon Training International en modell för inlärning.

Enkelt beskriven handlar modellen om att inlärning sker i fyra faser oavsett vad det gäller.

Nybörjare inom ett område, till exempel båtkörning, är initialt omedvetna om hur lite de vet, eller omedvetna om sin inkompetens. Om de inte känner igen sin inkompetens är de alltså omedvetet inkompetenta.

När de blir medvetna om sin inkompetens kan de börja träna denna och då blir de medvetet inkompetenta.

Så småningom, när de börjar använda sin nya färdighet, så blir de medvetet kompetenta.

Så småningom är den nya färdigheten inprogrammerad och kan utföras automatiskt. Individen sägs då ha uppnått omedveten kompetens.

De fyra stegen:

1. Omedveten inkompetens

Den enskilde har okunskap inom ett visst område. Den kan vara omedveten om områdets existens eller förneka nyttan av områdets betydelse. Den enskilde måste erkänna sin egen inkompetens och värdet av den nya färdigheten, innan hen kan gå vidare till nästa steg. Hur länge en person tillbringar i detta skede beror på styrkan av stimulus för att lära.

2. Medveten inkompetens

Även om individen inte förstår eller vet hur hen hanterar området, så erkänner hen underskottet, liksom värdet av en ny färdighet inom området. Misstag kan vara en integrerad del av inlärningsprocessen i detta skede.

3. Medveten kompetens

Den enskilde förstår eller vet hur man gör något. Men skickligheten eller kunskapen kräver koncentration och medveten delaktighet i utförandet.

4. Omedveten kompetens

Den enskilde har haft så mycket praktik med färdigheten som nu har blivit en “andra natur” och kan utföras enkelt och till och med i samband med utförande av annan uppgift. Den enskilde kan kanske lära ut till andra, beroende på hur och när den lärt sig.

5. Medveten kompetens – omedveten kompetens

Modellen kan utökas med ett femte steg, som inte ingår i den ursprungliga modellen från början. Den exakta sammansättningen av detta steg varierar mellan författare. Vissa hänvisar till en reflekterande förmåga, eller “medveten kompetens om omedveten kompetens”, som det femte steget.


Vilket steg tycker du att båtförarna i videon hör hemma?

Källa: Wikipeda