Sjöfartsverket kan införa grundavgift från 1 juli

Sveriges farligaste grund!
Sveriges farligaste grund!

På grund av det ökade antalet nya båtägare och antalet incidenter har Sjöfartsverket fått uppdraget att utreda en s.k. grundavgift på fritidsbåtar.

Varje båt som gör en grundstötning ska rapportera in position och betala in ett engångsbelopp på 1 000 kr. Pengarna kommer att användas till fler sjömärken och bättre sjökort.

– Vi ser det här som ett bättre alternativ än båtskatt då det rör sig om läropengar och den drabbade sannolikt aktar sig nästa gång, säger utredaren Sten Kobbe på Sjöfartsverket.

Det kan även bli aktuellt att sätta ut särskilda bevakningskameror vid de mest utsatta grunden.

Foto: Tom Whitmore.