Sjöfartsverket gör mätningar för nya förbättrade sjökort

I ett nytt initiativ ska Sjöfartsverket ta fram kartor med utmätta djup där många fritidsbåtar rör sig. Satsningen lovordas av båtlivsorganisationerna som ser ett stort behov av uppdaterade sjökort för grunda vatten.

Sjokort_Debatt
Med den nya satsningen hoppas man kunna öka sjösäkerheten för fritidsbåtslivet.

Att Sjöfartsverkets kort till och från kan vara bristfälliga, inte minst på grundare vatten, är känt sedan länge. Något som i grund och botten beror på att Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift är att göra mätningar av de statliga farlederna. De vatten som handelsfartygen använder är sålunda prioriterade.

Men nu kan det komma att bli bättre även för de som lever fritidsbåtslivet.

Ska höja sjösäkerheten

I den nya satsningen kommer Sjöfartsverket att fokusera på vissa skärgårdsområden där uppdateringar har släpat efter. Områdena som ska prioriteras har de svenska båtlivsorganisationerna bistått med.

– Det är väldigt glädjande att vi kan sätta igång den här efterlängtade satsningen som kommer höja sjösäkerheten. Med hjälp av information från de som använder sjökorten kommer vi att genomföra punktinsatser och prioritera de områden som har störst behov, säger Magnus Hovberg, produktionschef för projektet.

Många av mätningarna på grunda vatten är utförda i slutet av 1800-talet och är så kallade handlodsmätningar. Behovet att förbättra djupinformationen i dessa områden är med andra ord stort.

– Det är positivt att vår dialog med Sjöfartsverket nu ger konkreta resultat som förbättrar sjösäkerheten. Redan till nästa sommar kommer några områden, där våra medlemmar har upplevt brister, kunna bli uppdaterade, exempelvis i Stockholms skärgård, säger Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben.

Ett projekt med utrymme att växa

Sjömätningarna kommer som ovan nämnt att först och främst ske i ouppdaterade vatten där det sker mycket trafik. Men på sikt hoppas man att arbetet ska kunna växa.

Sjöfartsverket har nu tillsammans med andra myndigheter lämnat en hemställan till regeringen om en komplett sjömätning av grunda vatten för att säkra långsiktig finansiering.

—Bättre kunskap om våra grunda vatten är viktigt ur säkerhets- och miljöperspektiv. Våra medlemmar ser gärna att det i närtid sker en rejäl satsning och tas ett helhetsgrepp i syfte att producera och tillgängliggöra djupinformation över grunda vatten, säger Olof Granander, ordförande för Svenska Seglarförbundetet.