Så är livet ombord på ett gigantiskt containerfartyg

Containerfartyg transporterar som bekant stora mänger varor. Samtidigt ska de fungera som arbetsplats, bostad och samhälle för besättningen. Se videon!

Containerfartyg_livet_ombord
Ett containerfartyg fraktar inte bara varor utan fungerar också som ett litet samhälle för sin besättning.

Känns rubriken igen? Det kan bero på att den är snarlik en tidigare rubrik där vi dök in i fenomenet oljetankers. Nu har turen kommit till de kolossala containerfartygen. Fartyg som står för huvuddelen av de globala transporterna. Men som också har inkvartering, gym och annat som gör det drägligt för besättningen under långa överfarter.

Se också:
Så är livet ombord på en gigantisk oljetanker

Dessa fartyg har som bekant kommit att spela en allt viktigare roll i samhället. Allt i takt med att den globala handeln ökar. Fartygen har blivit allt större, effektivare och mer tekniskt avancerade. Dock utan att storleken på besättningarna för den skull har ökat. Ett modernt kontainerfartyg hanteras, så stort det är, av en besättning på blott 20-35 personer.

De största bjässarna

Till de riktigt stora räknas Maersk vars största bjässar mäter upp till 400 x 60 meter. De kan lasta 18 270 containrar för transport över världshaven. Minst lika imponerande som fartygen i sig är också hanteringen av containrarna vid lastning och lossning. Något som sköts via ett sofistikerat system av containerkranar på räls.

Ett containerfartyg fraktar inte bara varor utan fungerar också som ett litet samhälle för besättningen.

Klarar det mesta

Idag transporterar containerfartyg huvuddelen av världens frakt av så kallad torrlast. Last i form av järnmalm, kol och spannmål transporteras dock vanligtvis av så kallade bulkfartyg.

Tunga landstigningsfartyg

I denna video spanar Youtube-kanalen Fluctus också in fenomenet landstigningsfartyg som inte bara hanterar stridsberedda trupper utan också helikoptrar, stridsvagnar och andra fordon som behövs i modern strid.

Se videon!