Rolls-Royce ska styra fartyg från torra land

Rolls-Royce Marine har kommit långt i utvecklingen av framtidens sjöfart där en liten besättning kontrollerar flera obemannade fraktfartyg samtidigt  från torra land. 

Rolls-Royce Marine kan nu efter omfattande forskning och utveckling i tätt samarbete med VTT Technical Research Centre of Finland och Helsingfors universitet presentera sin vision om framtidens sjöfart.

Slimmad personal
Då kommer en liten besättning på mellan sju och fjorton personer manövrera en hel flotta med fraktfartyg från en övervakningsstation uppe på torra land.

Manövrering och övervakning sker då via monitorer och ombord på fartygen finns kameror och ljudupptagning som täcker varje skrymsle och vrå ombord. För exteriör översyn används drönare.

Inom räckhåll
Videoklippet ovan visar i mångt och mycket hur långt man har kommit i utvecklingen hittills och går det enligt planerna så kommer man att börja fjärrmanövrera fartyg på prov redan inom loppet av några år.

Läs mer på Rolls-Royce Marines hemsida.