Riksdagen sänker bränsleskatten med 50 öre

regeringen-ger-lagre-branslepriser

Den 1 maj sänker riksdagen bränsleskatten med 50 öre och fler sänkningar kan bli aktuella.

De skenande bränslepriserna är ett stort stressmoment för många. Nu har dock ett förslag om sänkning av bensin- och dieselskatten klubbats igenom i riksdagen.

Se också:
Kriget driver upp bränslepriserna till nya rekordnivåer

Samtliga partier, med ett undantag, är överens om att en sänkning är nödvändig. Miljöpartiets Lorentz Tovatt skrev dock en reservation där han framhöll att detta går emot principen i den svenska miljölagstiftningen om att den som förorenar ska betala.

Fel väg enligt Miljöpartiet

”Om Sverige ska hedra de utsläppsmål som antagits av riksdagen är sänkt pris på utsläpp inte rätt väg att gå”, ska det ha stått i reservationen enligt Expressen.

För lite enligt oppositionen

Enligt oppositionen är en sänkning av bränslepriset med futtiga 50 öre inte mycket att komma med. Får oppositionen sin vilja igenom  kan det bli tal om sänkningar på upp till fem kronor.

Det förslag som regeringen har presenterat skulle sänka bränslepriset med ytterligare 1 krona och 30 öre, vilket motsvarar EU:s miniminivå.