Polisen om vattenskoterbuset – "det finns hopp"!

Den 1 juli gavs polisen möjlighet att skriva ut böter direkt på plats för störande musik samt vattenskoterkörning. Hamnen kontaktar sjöpolisen i Stockholm för att höra hur det har gått.

Den första sommaren med polisens nya möjligheter som innefattar möjlighet att bötfälla folk som spelar störande och hög musik samt för störande vattenskoterkörning är till ända. Hamnen ringer upp Per Engvall vid sjöpolisen i Stockholm med frågan:

Hur har det gått?

– Jag kan förstås inte säga att vi har stävjat all buskörning och allt oväsen till sjöss men den nya möjligheten – att skriva ut böter direkt – har helt klart både förenklat och effektiviserat arbetet, säger Per Engvall, sjöpolis i Stockholm.

Han fortsätter:

– Så det går helt klart åt rätt håll och det finns hopp om snabb bättring. Framför allt har vi kunnat stävja störning för stunden, utan att dra på oss för mycket administration.

Se också:
Hamntillsyn – jagar båttjuvar med vattenskoter!
Elias analys – varning för dragspelsböter!
Seniorer tycker till om vattenskoter!

Sjöpolisen Per Engvall och hans kollegor på sjöpolisen i Stockholm agerar med många olika flytetyg. Bland annat vattenskotrar och RIB.

Så med lite mer tid så kan buskörningen minskas även i stort?

– Absolut.

Är buskörning till sjöss ett stort problem?

– Ja, på vissa ställen. Man kan säga att problemet tilltar under sommaren ju närmare storstaden man befinner sig.

Så man kan säga att problemet med höga ljudnivåer och vattenskotrar vid Svenska Högarna eller Rödlöga är obefintligt?

– Ja, så är det.

Finns det ingen risk med utrymmet för godtycke när det gäller bedömningen av vad som är oväsen och bus och vad som är acceptabelt?

– Nej, de fall som vi hart haft att göra med är ganska uppenbara, avslutar Per Engvall.

Störande vattenskoteråkning kan bötfällas

De nya reglerna ger alltså polisen kraft att bötfälla för störande musik på plats och tariffen är 1 000 kronor. Men polisen får alltså också utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden enligt riksåklagaren är problemet med störande vattenskoteråkning. Boten för detta blir 1 500 kronor.

Vattenskotrar är överrepresenterade när det kommer till anmälningar av så kallad buskörning och som Hamnen tidigare rapporterat är Hornsbergs strand i Stockholm ett område som uppmärksammas ofta i ämnet. Två bötfällningar i området har uppmärksammats i sommar, fler kan ha förekommit. Enligt Instagramkanalen ”Freakshow Hornsberg” förekommer i vilket fall fortfarande mycket bus med vattenskotrar i området – och en hel del andra knäppa upptåg.