Passagerarbåt körde rätt genom KSSS seglarskola

En händelse där passagerarbåten Saxaren kör igenom och delar en flotta med seglande Optimistjollar i Saltsjöbaden har väckt debatt på sociala medier.

Optimistjollarna i filmsnutten seglas av sju och åttaåringar som alla är nybörjare i KSSS seglarskola. Flertalet seglade vid tillfället ensamma i en Optimistjolle för första gången.

Övningen för dagen gick ut på att segla runt bojar i en bana ett femtiotal meter från land när en passagerarbåt dyker upp och delar flottan. På land står Henrik Sund, som är pappa till en av deltagarna, och filmar händelsen.

– Jag tycker att skepparen på passagerarbåten gör ett mycket dåligt vägval och kunde ha tagit vägen runt de seglande barnen och inte köra rätt igenom gruppen och banan, säger Henrik Sund som sedan kontaktar Waxholmsbolaget för att se hur de ställer sig till händelsen.

Hänvisar till annat rederi
Waxholmsbolaget representant hänvisar dock till en underleverantör:

– Bra fråga, frågade du rederiet som körde båten?! Undrar själv mest hur jolleseglaren tänkte som lämnar gruppen och ger sig ut mitt mellan en tydlig ångåtsbrygga och ankommande båt. Tror nog kaptenen hade fullständig kontroll med tanke på hur snällt han smyger fram.

Waxholmsbolagets representant fortsätter:

– Henrik, du står i princip på det ställe (bryggan) båten måste ta sig till. Sjövett innebär hänsynstagande från alla parter!

Borde ha kört runt
Waxholmsbolaget igen:

– Däremot har du helt rätt i att befälhavaren borde ha passerat på utsidan av grundet Saltsäcken för att öka avståndet. Om du vill så
tar jag som sagt gärna frågan vidare till rederiet som körde.

Henrik tycker dock att det är fel sätt att hantera ett klagomål.

– Saxaren bär Waxholmsbolagets flagga, således vänder jag mig till dem för att få svar. Hur de agerar, eller inte agerar mot en underleverantör är upp till dem. Jag förväntar mig svar från det bolag vars flagga vajar på fartyget, avslutar han.