Pandemin tvingar kryssningsfartyg till skroten

Batskrot_Aliaga_Turkiet
Båtskroten i Aliaga hanterar fartyg goda för flera miljarder och upp till 2 500 passagerare.

En båtskrot, men inte vilken som helst utan av den sorten som hanterar fartyg goda för flera miljarder och upp till 2 500 passagerare. Häng med!

Båtskroten i Aliaga, Turkiet anses vara en av världens farligaste arbetsplatser där man hanterat allt från livsfarliga ämnen till tunga lyft, bränder, höga höjder…

… ja lista kan göras lång.

Pandemin blev dödsstöten

Nu snurrar verksamheten fortare än någonsin vilket höjer riskerna ännu mer.

Båtskroten i Aliaga, Turkiet är slutstationen för allt fler kryssningsfartyg. 

Orsaken? Pandemin gjorde det helt enkelt mindre olönsamt att skrota lyxfartygen och sälja dem i delar än att låta dem ligga stilla vid kaj under pandemins härjningar.

Se också:
Vrakpant – vrakens väg till återvinning