Sveriges fyrar går mot ljusare tider

Efter flera tunga år med hot om nedsläckning möter fyrarna nu en ljusare framtid.

När Holmögadd, landets sista bemannade fy, avvecklades 2002 såg framtiden mörk ut för landets fyrar över lag. Som en reaktion på detta höjdes flera röster för att bevara de traditionella fyrplatser som ännu fanns kvar.

Ivrigast gällande detta var medlemmarna i Svenska Fyrsällskapet,en förening som redan då hade några år på nacken, men som nu fick draghjälp av allt fler i sitt arbete att skydda fyrarna och fyrkulturen.

Ansågs överflödiga
Man startade ett återtändningsprogram, Projekt OCCAS, som verkade för en återtändning av fyrar. Allt medan Sjöfartsverket vidhöll att modern teknik så som GPS, elektroniska sjökort och AIS hade gjort fyrarna överfödiga. Eller åtminstone mindre viktiga.

Nu verkar dock Sjöfartsverkets ha ändrat inställning då de meddelar att antalet nya fyrar som byggs överstiger de som läggs ner.

Frågan är bara om det är till någon större glädje för landets fyr-entusiaster då de nya fyrarna kommer som färdiga fyrkurar i glasfiber. 

Genuint charmlösa
För även om de är aldrig så funktionella så saknar de ändå allt de värden som de gamla fyrarna hade – det som många anser en självklar och viktig del av kulturarvet.

Bilden ovan visar nybyggda fyren på Gullängsberget vid Bråviken. Foto: Jonas Belfrage på Sjöfartsverket.