Nya stenhårda krav på minskade utsläpp från sjöfarten

FN:s sjöfartsorganisation IMO skärper nu sjöfartens klimatmål vilket i praktiken innebär netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

Containerfartyg
FN:s sjöfartsorganisation IMO skärper nu sjöfartens klimatmål vilket i praktiken innebär netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

Det tidigare målet att halvera utsläppen till 2050 var inte gott nog. Åtminstone inte enligt FN:s sjöfartsorganisation IMO som nu har antagit en ny strategi om minskade växthusgasutsläpp.

Nu talar vi om netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 samt mellanliggande mål om minst 20 procent minskning till 2030 och minst 70 procent minskning till 2040, jämfört med 2008 års nivåer.

”Mycket glädjande”

Med på tåget och en påhejare av beslutet är också Föreningen Svensk Sjöfart som välkomnar beslutet. Något som kommer att kräva vidare utveckling och implementering av reduktionsåtgärder.

– Svensk Sjöfarts medlemmar arbetar ständigt och ihärdigt med att minska sitt miljö- och klimatavtryck och antog redan 2015 en gemensam vision och mål om noll utsläpp år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för nationell sjöfart. Det är därför mycket glädjande att vårt mål nu stöds av IMO, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

”Bara början”

Han får medhåll av IMO:s generalsekreterare Kitack Lim:

– Samtidigt är detta inte slutmålet, utan på många sätt en startpunkt för arbetet som behöver intensifieras ännu mer under kommande år och decennier. Hursomhelst, med den uppdaterad strategin som ni nu har kommit överens om, har vi en tydlig väg, en gemensam vision och ambitiösa mål som ska guida oss till att leverera vad världen förväntar sig av oss.

Kräver nya styrmedel

Sofia Malmsten från avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen har fört Sveriges talan i förhandlingarna i IMO:s klimatarbetsgrupp.

– Vi är mycket glada att IMO har fattat beslut om nya klimatmål. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att få på plats styrmedel som direkt minskar sjöfartens utsläpp, säger Sofia Malmsten i ett pressmeddelande.

Nystart för sjöfartens energiomställning

Enligt World Shipping Council markerar beslutet en nystart för sjöfartens energiomställning med tydliga mål och milstolpar. Det investeras redan i fartyg som är förberedda för förnybara bränslen och dagens beslut ger en stark global investeringssignal för hela branschen, menar WSC.