Ny upplaga av skepparbok för förarintyg

Boken Fritidsskepparen kommer i ny upplaga
Boken Fritidsskepparen kommer i ny upplaga

Boken Fritidsskepparen kommer i ny upplagaBoken ”Fritidsskepparen” av Sten Ramberg och Bengt Utterström är populär. Nu trycks den i ny upplaga och kommer ut den 10 september. Teori och mer elektronisk navigation blandas med författarnas praktiska erfarenheter i denna kursbok för förar- och kustskepparintyg.

”Fritidsskepparen” är en kursbok för förarintyg och kustskepparintyg, men du kan också använda den om du vill lära dig navigation på egen hand eller repetera grunderna.

Teoretiska avsnitt blandas med praktiska anvisningar, råd och tips ? allt till nytta och glädje för skeppare och besättning. Här finns även en presentation av användbara hjälpmedel i båtlivet.

Elektronisk navigation får större plats och den teoretiska delen av texten exemplifieras med egna erfarenheter och med nya, tydliga illustrationer och foton.

Fritidsskepparen i ny upplaga

Efter varje kapitel i den del av boken som rör förarintyget fi nns kontrollfrågor. Till kustskeppardelen finns en separat arbetsbok med uppgifter.

Ur innehållet:

NAVIGERING: med och utan instrument, mörkernavigering och de senaste nyheterna inom elektronisk navigering.

UTMÄRKNING AV FARLEDER: olika typer av sjömärken och sjövägmärken.

SÄKERHET OMBORD: utrustning, sjövett och sjömanskap.

VÄDRET: vädersystemens förlopp och hur du själv kan tyda vädret.

OLYCKSFALL OMBORD: första hjälpens ABC och annat du kan göra för att klara olycksfall.

SJöVÄGSREGLERNA: fartygsljus, signaler och väjningsregler.

Sten Ramberg, seglare och f.d. sjöofficer, tog redan 1969 initiativet att skapa Båtägarskolan. I denna bok har han tillsammans med nära medarbetare och lärare samlat all sin erfarenhet och kunskap om hur man lär ut navigation och sjömanskap till båtfolk.

Bengt Utterström lärde sig navigera i unga år. Idag arbetar han heltid med båtlivsfrågor och utbildning i det egna företaget Lutra Marin AB. Han skriver om navigation, nya navigationsinstrument och säkerhet m. m. i båtpressen.

Fritidskepparen

Författare: Sten Ramberg & Bengt Utterström

Format: 210 x 210

288 sidor

ISBN 91-89564-54-1