Ny farled i Göteborg!

Den nya farleden mellan Böttö och Älvsborgsfjorden är speciellt anpassad för fritidsbåtar och bjuder en säkrare färd på vägen från Göteborgs hamninlopp och vidare västerut.

Den största vinsten är att småbåtar nu slipper hamna i närsituationer med handelsfartyg.

Leden är sjömätt, har ett djup på minst tre meter och är mycket välkommen då hamninloppet till Göteborg är ett av Sveriges mest trafikerade farvatten. Här samsas oceangående fartyg – vissa av dem 400 meter långa – med ett stort antal fritidsbåtar på en begränsad yta.

CSCL Globe – världens största containerfartyg – trafikerar som väl är inte Göteborgs farvatten alls. Mer om detta vidunder här.

– Det finns plats för alla på sjön, men det är gott sjömanskap att ge utrymme åt handelssjöfarten. Vår förhoppning är att den nya farleden ska underlätta för fritidsbåtarna, säger Björn Garberg på Sjöfartsverket.

Handelsfartygen som trafikerar Göteborgs farleder:
…kan ha ett djupgående upp till 18,9 meter…
…kan göra upp till 20 knop.
…kan lasta 18 000 containers.
…kan ha en dödvikt över 300 000 ton.
…kan ha en skymd sektor föröver på över 400 meter.
…kan ha en stoppsträcka på flera kilometer.

Fyra tips för fritidsskeppare:
1. Håll alltid utkik. (Allt syns inte på en radarskärm eller en plotter – det du ser med blotta ögat är alltid det mest avgörande.)
2. Var tydlig, visa dina avsikter i tid.
3. Tänk på att större fartyg ofta håller högre fart än du tror.
4. Ha tända lanternor när du är ute i mörker.

Läs också:
Nu blir sjökorten bättre!