MSC World America – ett steg mot renare kryssningar

Går på naturgas, har egen rening av avloppsvatten samt ett hanteringssystem för det egna avfallet. Det är en del av allt som påstås göra MSC World America till världens kanske renaste kryssningsfartyg.

MSC-World-America-inledning
I nya kryssningsfartyget MSC World America har stora ansträngningar gjorts för att minska klimatpåverkan. Jungfrufärden sker 12 april 2025.

Nya det nya kryssningsfartyget är man mäkta stolt över faciliteter som till exempel inomhusgalleria, vattenpark, sex pooler, barnklubbar samt 20 restauranger och barer fördelade på 22 däck och 40 000 kvadratmeter. Och så förstås – hytterna som uppgår till inte mindre än 2 614 till antalet.

Än viktigare, kan tyckas, är dock att stora anställningar gjorts för att MSC World America till ett av de mest energieffektiva kryssningsfartygen.

– MSC World America är vårt första fartyg på den amerikanska marknaden som drivs av LNG, och är det andra fartyget i vår World Class-serie med banbrytande fartyg i världsklass. Fartyget är designat med den nordamerikanske gästen i åtanke, med unika restaurangkoncept, barer och upplevelser som sömlöst blandar europeisk design med amerikansk komfort, säger Rubén A. Rodríguez, President MSC Cruises USA.

Miljöarbete på flera fronter

MSC World America är noggrant utformad för att minska påverkan på miljön. Fartyget går på LNG (naturgas), och är redo för framtidens förnybara energikällor. Landströmsanslutning som minskar utsläppen genom att tillåta fartygets motorer att stängas av i hamn.

Fartyget använder smart teknik för att säkerställa gästernas bekvämlighet samtidigt som energi- och vattenförbrukningen hålls på en låg nivå. MSC World America kommer att vara ett av de mest energieffektiva kryssningsfartygen i världen och överträffa alla designkrav som ställs av International Maritime Organizations Energy Efficiency Design Index (EEDI). Den senaste generationens motorer kommer att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) med upp till 20 procent, tillsammans med en 85-procentig minskning av kväveoxidutsläpp och en nästan total eliminering av svaveloxid och partikelutsläpp. Fartyget kan köras på bio-LNG och syntetisk förnybar LNG, som båda skulle uppnå minskningar av växthusgasutsläpp på upp till 100 procent.

Vattenrening och återvinning

Avloppsvattnet ombord som renas och omvandlas till en hög kvalitet som överträffar de globala standarder som finns för avloppsvatten och uppfyller de strängaste internationella IMO-standarderna, inklusive den så kallade ”The Baltic Standard”. Fartyget är också utrustat med avancerade avfallshanteringssystem för att minska, återanvända och återvinna det avfall som genereras ombord.

Nya kryssningsfartyget MSC World America har allt som man kan tänka sig av barer, restauranger, pooler och komfortabelt boende. Men också höga ambitioner när det gäller att minimera klimatpåverkan.

MSC Cruises har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 och har redan minskat intensiteten i sin fartygsverksamhet med 33,5 procent sedan 2008, och beräknar uppnå en minskning med 40 procent före IMO:s 2030-mål. Förutom förbättrad operativ effektivitet, anammas MSC Cruises nya teknik med målet att hitta alternativa metoder för icke-koldioxid och förnybara bränslen. På kort sikt samarbetar MSC Cruises med bränsleleverantörer och andra partners för användningen av Bio-LNG och syntetisk förnybar LNG.

Jungfrufärd om ett år

Jungfrufärden sker 12 april nästa år. Under den första säsongen kommer fartyget erbjuda sjunätters-kryssningar i östra och västra Karibien, med stopp i Puerto Plata i Dominikanska Republiken, San Juan i Puerto Rico, Costa Maya och Cozumel i Mexico, Isla de Roatan i Honduras samt vid MSC Cruises egen ö Ocean Cay, i Bahamas.