Amerikanarnas tunga och snabba svar på Stridsbåt 90

Få, om ens några, andra militära fartyg är så snabba, manöverdugliga och samtidigt så tungt bestyckade som amerikanska Mark VI Patrol Boat. Se videon som också zoomar in svenska Stridsbåt 90.

Patrullbåtar_USA
Specialist på snabba transporter av soldater. Men också på snabba vändningar, tvärnitar och halsbrytande manövrar. Så kan Mark VI Patrol Boats egenskaper sammanfattas.

Specialist på snabba transporter av soldater. Men också på snabba vändningar, tvärnitar och halsbrytande manövrar. Så kan Mark VI Patrol Boats egenskaper sammanfattas. Med detta sagt hör den också till en av den amerikanska flottans mest spektakulära flytetyg. Den är mycket större än den svenska Stridsbåten men manöveregenskaperna påminner om varandra.

Se också:
Därför köper världens mäktigaste flotta båtar från Sverige
Nya Stridsbåt 90 – snabbare, starkare och farligare!
Persbrandt gör crashstop med Stridsbåt 90 i SVT

Snabb i vändningarna

Utmärkande är också att de jobbar nära kusten och ända in i de grundaste och trängsta av floder och kanaler. Detta med en väl tränad besättning på tio personer. I videon får vi en inblick i livet ombord och hur man utnyttjar båtens speciella egenskaper maximalt. Inte minst när det gäller just skarpa girar, snabba vändningar och så kallade crash-stops.

På samma tema zoomar man också in den markant mindre svenska CB90, en uppdatering till den gamla trotjänaren Stridsbåt 90. En båt som med sina dubbla motorer och vattenjetaggregat fortfarande anses vara mycket potent, trots att den i grunden har nått en aktningsvärd ålder.

Fler hästar och missiler

I samband med uppdateringen fick motorerna en välkommen påökning i antalet hästkrafter. Vidare utrustades den nya modellen även med en ny bogramp i fören och en förstärkt vapenplattform som ska klara av att avfyra missiler. Precis som Mark VI Patrol Boats är Stridsbåt 90 också ett snabbt, smidigt och grundgående fartyg som lämpar sig för strid i skärgård eller floddeltan.

Kulsprutor och sjunkbomber

Stridsbåt 90 kan utrustas med två 12,7 mm kulsprutor i fören (avfyras från förarplatsen), en 12,7 mm kulspruta alternativt en granatspruta i ringlavetten på mellandäcket (avfyras av skytt på däck) samt minor och amfibiebataljonens kontrollerbara minsystem M9, alternativt sjunkbomber.

Se videon av Youtube-kanalen Fluctus.