Maesrsk storsatsar på metanoldriven fartygsfrakt

Världens största rederi inom containerfrakt håller som bäst på att testa sina nya motorer som ska halvera utsläppen av koldioxid till 2030.

Maersk_etanoldrift
Världens största rederi inom containerfrakt håller som bäst på att testa sina nya motorer som ska halvera utsläppen av koldioxid till 2030.

En milstolpe och ett stort steg mot företagets mål att släppa ut noll och intet av koldioxid 2040. Men också att halvera utsläppen redan till 2030. Så beskriver Maersk teknologiske chef de första testkörningarna av de jättelika motorer som ska driva rederiets båtar inom en nära framtid.

Se också:
Top Gear-profilen kliver ombord på containerfartyg med astronomiska mått!
Så är livet ombord på ett gigantiskt containerfartyg
Jättelika förluster av containrar till havs

Genom att satsa på metanoldrift kommer stora besparingar att kunna göras när det gäller klimatpåverkan. Efter testkörningarna planerar man att lägga en första order på inte mindre än 100 av dessa jättelika motorer som ska ersätta det gamla motorerna i rask takt.

Eldrivna lastbilar

I dagarna gick man också ut med nyheten att man Maersk köper 25 Volvo FH-ellastbilar i Tyskland. Också detta med målet att bli ett netto-nollföretag år 2040 inom alla affärsområden och alla transportsätt.

Maersk testar nya jättelika metanoldrivna motorer med målet att halvera utsläppen till 2030.

– Vi ser en ökande efterfrågan från våra kunder på renare end-to-end transportlösningar med minimala växthusgasutsläpp (GHG). Lika viktigt är att utplaceringen av e-lastbilar förväntas minska buller. Inte minst i bostadsområdena kring lagren där de kommer att driftsättas, säger Jens-Ole Krenzien, Maersk vd North Europe Continent.