Lyckade mässor och stabil båtbransch trots regn, rusk och lågkonjuktur

Båtbranschen håller huvudet ovanför vattnet trots rådande lågkonjuktur. Det är branschorganisationen Sweboats bedömning efter två framgångsrika flytande båtmässor.

Allt_pa_sjon_2023-13
Allt på Sjön lockade publik på 17 000 trots regn, rusk och lågkonjuktur.

De gångna helgerna har bjudit på både öst- och västkustmässa. Sista helgen i augusti gavs Orust Sailboat Show med Öppet Varv på Ellös och endast en vecka senare besökte uppemot 17 000 Allt på Sjön i Gustavsberg.

Enligt branschorganisationen Sweboat har försäljningen visserligen minskat i vissa segment under 2023. Mest nämnvärt är de mindre båtarna där impulsköp har minskat som en direkt följd av det ekonomiska läget. Minst påverkade är de som producerar och säljer större motor- och segelbåtar men även begagnade båtar fortsätter att säljas i stora volymer.

– De flytande båtmässorna är traditionellt en viktig finalspurt på säsongen och brukar leda till ökad försäljning både under och efter mässorna, säger Mats Eriksson vd på Sweboat.

Än har man inte hunnit sammanställa hur det gått för utställarna men de flesta säger sig vara nöjda och att mässorna bidragit till försäljningen.

– Vi har till och med hört att någon anser att årets mässa har varit den bästa någonsin försäljningsmässigt och det är ju fantastiskt i dessa tider.

Förutom de gästande varven och återförsäljarna har de båda båtmässorna varit viktiga i att inspirera till ett aktivt båtliv.

Båtar byggs trots svag ekonomi

I takt med att den svenska kronan försvagats i sitt förhållande till euron och dollarn har inte produktionen av segelbåtar minskat. Kronans svaga ställning har snarare öppnat upp för fler möjligheter till export vilket fått Hallberg-Rassy att gå upp i 24-timmarsproduktion under den kommande perioden.

Sammanfattningsvis kan det sägas att båtbranschen klarat lågkonjunkturen någorlunda bra. Ett resultat som Sweboat tillskriver det starka båtlivet.