Livbåtarna som går mot strömmen – vill ersätta diesel med el

Är eldrivna livbåtar säkert? Det är en allt hetare fråga inom politik och sjöfart. Marknadsledande Viking Norsafe känner sig emellertid trygga med sin satsning mot eldrivna liv- och räddningsbåtar.

Emako655-vikingnorsafe
Lagstiftning sätter stopp för Norsafes elsatsning inom liv- och räddningsbåtssektorn.

Under många år har Norsafe varit den ledande tillverkaran av räddnings- och livbåtar runt om i världen. De numer vikingägda varvet från Arendal i Norge satsar helhjärat på elektrifieringen av just liv- och räddningsbåtar.

Arendalsföretaget har redan rullat ut flertalet av modellen E-Mako 655 som är baserade på den beprövade räddningsbåten Mako 655. Båten har utvecklats och testats i samråd med den norska elmotortillverkaren Evoy under ett antal år. Tillsammans har de båda företagen även testat en så kallad ”fritt fall”-livbåt.

Läs också:
Temo 1000 – ny portabel och smidig elsnurra
Axopar storsatsar på eldrift – köper andel i norska Evoy

Trots att en handfull eldrivna räddningsbåtar redan har levererats och att beställningar på fler kommit in kan är genombrottet fortfarande en lagändring bort. I det rådande regelverket finns krav på längre räckvidd i högre farter än vad modell hittills kunnat uppvisa. Viking Norsafe hävdar dock att de kan visa på samma, om inte högre, dokumenterad säkerhet i sin eldrivna modell jämfört med motsvarade dieseldrivna med undantaget att de inte kan utföra så kallade ”snabba räddningar”.

Vad gäller livbåtars elektrifiering finns det även där regelverk som hindrar vidare framsteg. I den så kallade SOLAS-konventionen står det klart och tydligt att en livbåt måste vara försedd med en förbränningsmotor för att uppnå Internationella Sjöfartsorganisationens (IMO) standarder.

I ett uttalande till norska NRK hävdar Viking Norsafes Vladimir Sovilj att regelverken är förlegade och inte har följt de senaste årens tekniska framsteg. Nu vill de se ändringar i regelverken som rör räddningsbåtar. Ändringar som skulle kunna öppna upp för elektriska drivlinor ombord på livbåtar.