Landström ska minska utsläppen från färjorna

Nu ska färjorna som trafikerar Stockholm, Helsingfors och Tallinn kapa sina utsläpp genom att koppla in landström medan de ligger i hamn.

De tre Östersjöhamnarna Stockholm, Helsingfors och Tallinn har i ett samarbete investerat i landströmanslutningar i respektive hamn. I klartext innebär det att man avsevärt minskar utsläppen medan färjorna ligger vid kaj.

Se också:
Nära 100 kryssningsfartyg trotsade pandemin
Silja Line – det här irriterar de sig på!

Minskningen av växthusgaser till följd av att färjorna elansluter vid kaj beräknas till mer än 18 000 ton koldioxid per år.

Viktig milstolpe

– Ett av de viktigaste målen för Helsingfors Hamn är att vara en föregångare i hållbar utveckling. Utsläppsminskningar kräver konkreta åtgärder. De här landströmsinvesteringarna är ett bevis på den målsättningen, säger Ville Haapasaari, vd Helsingfors Hamn AB.

Valdo Kalm, VD Tallinns Hamn, fyller i:

– För att kunna bromsa accelerationen av klimatförändringarna är det betydelsefullt vad varje företag bidrar med. Som viktiga transport- och logistiknav runt Östersjön har de största hamnarna ett tydligt ansvar att se till att luften blir renare både i hamnarna och i den kringliggande stadsmiljön. Med tanke på förbättrad luftkvalitet och minskad ljudnivå är landelanslutningar fantastiska inte bara för alla medborgare och besökare i Tallinn, utan också för rederierna, som kan bidra positivt till utvecklingen av stadsmiljön.

Tolv miljoner passagerare

Färjorna fungerar som en bro mellan grannländerna och är av stor vikt för varuförsörjning och passagerartransporter. Varje vecka går totalt 200 lastade färjor mellan de tre hamnarna. Varje år transporteras runt 4 500 000 ton gods på 380 000 lastbilar/trailrar och 12 miljoner passagerare på färjorna mellan huvudstäderna.