"Lag om flytväst måste införas"

Flytvast_puff
Lag om flytväst.

Flytvast_puffNorge och Finland har redan lag på att det måste finnas flytväst till alla ombord. Sweboat tror att vi skulle kunna rädda 30 liv om Sverige införde samma lag, och enligt en ny undersökning från Livräddningssällskapet vill 85 procent av alla svenskar att en sådan lag ska införas.
– För varje månad beslutet dröjer dör ytterligare 2–3 personer, säger de.

Båtbranschens riksförbund, Sweboat, har tidigare gjort bedömningen att ett krav på flytväst skulle kunna rädda cirka 30 liv varje år i Sverige. Frågan är hur kravet skulle se ut och tillämpas. Transportstyrelsen ska på uppdrag av regeringen se över sjösäkerheten med målet att halvera antalet skadade i fritidsbåtstrafiken och att minska antalet döda till år 2020. Ett flytvästkrav är inte uttalat ett steg i den processen men enligt Svenska livräddningssällskapet är det en viktigt del och nu trycker de på hårt för att få igenom ett beslut om lag på flytväst. Här är deras senaste utredning i ärendet:

”År 2011 omkom 95 personer genom drunkning i Sverige. 40 av dessa olyckor, 42 procent, var fritidsbåtolyckor, alltså olyckor som har skett i samband båtar på sjöar eller hav. Det är den enda olyckstyp som ökat sedan 2008 och den kraftigaste ökningen har skett mellan 2010 och 2011. Då ökade antalet drunkningar genom fritidsbåtolyckor med 38 procent.

Svenska livräddningssällskapet har, som en del i Sjösäkerhetsrådet, sedan några år tillbaka fastslagit att ökat flytvästanvändande är en av de tre viktigaste punkterna för att minska antalet fritidsbåtolyckor. Vi bedömer att minst åtta av tio som omkommit i fritidsbåtsolyckor skulle ha överlevt om de använt flytväst.

En annan undersökning, presenterad av Trygg-Hansa i dagarna, pekar på att flytvästanvändandet är mycket lågt.

Svenska livräddningssällskapet har vid ett flertal tillfällen de senaste åren påpekat att en lag om flytvästar måste genomföras. För varje månad beslutet fördröjs dör ytterligare 2-3 personer. Nu måste lagen verkställas – innan fler människor omkommer i fritidsbåtsolyckor.”

Vi på Hamnen.se är generellt emot förbud och regler som inskränker på individens frihet. Men vi håller med om att flytvästar säkerligen räddar liv. Därför har vi gjort ett videoinslag om vilken typ av väst som fungerar bäst.