Sofia tog priset!

Av de närmare 100 veteranbåtar som visade upp sig på Djurgården i slutet av maj så var det till slut kustkryssaren Sofia som knep Allt för sjöns stora veteranbåtspris.

Juryns motivering:

”Kustkryssaren Sofia representerar ett lite mer sentida exempel på hur många fritidsbåtar kommit till. I början av det förra seklet var det vanligt att man i båtklubbarna skapade möjligheter för självbyggen. Någon duktig person inom klubben utvecklades som konstruktör och försåg medlemmarna med ritningar. Så började exempelvis Karl Einar Sjögren sin bana som konstruktör.

och vidare…
Sofia är ritad och byggd av Artur Wickman på hans villatomt i Nynäshamn 1965. Wickman ritade och byggde åtta båtar. Det intressanta med Sofia är att hon på ett mycket tydligt sätt är påverkad av det sena 1950-talets och det tidiga 1960-talets designideal. Det finns linjer som vittnar om inspiration från Raymod Loewy (Studebaker), Flamino Bertoni (Citroen) och Robert Opron (Citroen) och den tidens bildesign.

och till sist…
Blandningen av designideal och självbygge är här hopfogat i ett mycket vackert och bevarandevärt resultat. Juryns motivering bygger också på att ägaren haft båten under lång tid och skött den exemplariskt men också brukat båten i mycket stor omfattning. Vi blev helt enkelt glada över att få uppleva Sofia och dess stora charm och hoppas att priset kan sporra till fortsatt vård och förvaltning av ett stycke kulturhistoria.”

Sofia är en av de båtar som är k-märkta av Sjöhistoriska museet.

Mer om Sofia:
Kustkryssaren Sofia har en familjenära historia. Hon byggdes av Artur Wickman – en man som tack vare sitt brinnande båtintresse konstruerade och byggde inte mindre än åtta välseglande och särpräglade båtar. Den nuvarande ägarfamiljen har även innan de tog över haft ett nära förhållande till både båtbyggaren och kustkryssaren Sofia.

Den välbevarade och mycket väl underhållna båten har en unik karaktär med sina rundade former. De goda seglingsegenskaperna har gett tävlingsframgångar – samtidigt som Sofia utan problem kan seglas på egen hand av en person. Alltsedan byggåren på 1960-talet har båten varit hemmahörande i Nynäshamn.

Kustkryssaren Sofia

Längd: 12,93 m
Bredd: 2,65 m
Byggår: 1964
Vikt: ca 280 kg
Rigg: bermuda
Konstruktör: Artur Wickman
Byggare: Artur Wickman
Byggsätt: mahogny på ekspant
Hemmahamn: Nynäshamn
Mer info: