Kustbevakningen får åtta nya vattenskotrar

Kustbevakningen har i dagarna fått en leverans av åtta nya vattenskotrar som främst ska användas till sjötrafikövervakning men även sjöräddningar.

– Huvudanledningen till att vi köper in nya vattenskotrar är för att de vi har börjar bli till åren, säger Torbjörn Lindholm, chef för Kustbevakningens teknikutvecklingsenhet. Vattenskotrarna som kommer att levereras har utrustats med lanternor, blåljus, siren och GPS-plotter vilket är likvärdigt med det vi har i redan idag.

Skotrarna kommer att ersätta äldre modeller som finns på kuststationerna i Karlskrona, Helsingborg, Vänersborg, Djurö, Göteborg och Gävle. Stationerna i Oxelösund och Västervik kommer för första gången få egna vattenskotrar. 

Åtta nya vattenskotrar i Kustbevakningens tjänst. 

Innan vattenskotrarna levererades testades de hårt av erfarna vattenskoterförare för att säkerställa att allt fungerar och är installerat enligt specifikationen.

– Vi följer ett protokoll för att garantera att skotrarna klarar kraven, säger Christian Cagnard som är en av Kustbevakningens vattenskoterinstruktörer. Under testerna söker vi till exempel upp vågor för att pressa materialet och se så allt är fast monterat och klarar alla stötar och slag som uppstår när man kör hårt i sjö.

Klarade testerna
– Allt för att med gott samvete kunna lämna över en riktigt bra produkt till våra kollegor.

Att vattenskotrarna klarade testerna lovar gott inför framtiden och den nya skoterflottan är nu på väg ut till kuststationerna, skriver Kustbevakningen på sin hemsida. 

– Vi ser fram emot att de kommer till användning i kustbevakningens verksamhet, avslutar Torbjörn Lindholm.