Köpläge – kraftiga prisökningar på utombordare att vänta

Prisjusteringar på hösten inför det nya modellåret är inget nytt. Nu flaggar man dock för prisuppgångar utöver det vanliga. Den som står inför köp bör sålunda agera snabbt.

Mercury_trippla_utombordare
Priset på utombordare väntas öka kraftigt.

Som om det inte redan var dyrt att skaffa en ny utombordare så pekar mycket på att det snart kommer att svida ännu mer i plånboken. Den som står inför ett köp bör sålunda handla  snabbt enligt aktörer som Hamnen har varit i kontakt med.

Plågsamma fraktkostnader

Förutom de prishöjningar som normalt genomförs inför ett nytt modellår så påverkar också de höjda räntorna, inflationen samt kriget i Ukraina prisläget. För att nämna en del. Vidare plågas branschen av kraftigt höjda fraktkostnader vilket märkbart tär på marginalerna i alla led.

– Allt detta sammantaget gör att det finns ett stort behov av att höja priserna, säger Lars Johansson på KGK Motor som bland annat säljer och marknadsför Suzuki utombordare. Han fortsätter:

– I slutänden är det förstås marknaden som styr men mycket pekar på att vi får se prishöjningar utöver det som vi är vana vid.

Än finns det tid

Lars Johansson får medhåll av Pontus Liljequist som är Sverigeansvarig på Mercury Marine Sverige:

– Vi justerar våra priser på måndag den 3 oktober och vi påverkas som alla andra av inflation, dyrare råvaror, höjda fraktkostnader och annat som vi måste kompensera för. Samtidigt har vi sett en avmattning av efterfrågan, vilket gör att vi har en högre lagernivå generellt sett. Det finns med andra ord tid och möjlighet att handla snabbt innan prishöjningen.

Ny motor till gammal båt

Flera aktörer rapporterar också om ett uppdämt behov av så kallad repowering, det vill säga att investera i en ny motor till sin gamla båt.

– Det är ett område som har börjat röra på sig med besked. Det segmentet har legat i träda en tid när den mesta försäljningen av nya motorer har gällt motorer som en del av ett helt båtpaket, avslutar Lars Johansson.