Klubbat - ny lag om flytväst i Norge

LifevestDet blev ingen stor majoritet. Tvärt om. Med minsta möjliga marginal har det norska Stortinget röstat fram en lag för flytväst.

Från och med nu är det förbjudet att åka båt utan flytväst i Norge. Detta sedan det norska det miljöpartiet, efter många turer, ändrade åsikt så att en lag om att bära flytväst till sjöss kunde röstas igenom i det norska Stortinget.

Den som saknar flytväst ombord riskerar numera att få betala ett bötesbelopp på 500 kronor. Ett bötesbelopp som dessutom med stor sannolikhet kommer att justeras uppåt framöver.

Gäller inte alla
Lagen gäller dock bara på båtar under åtta meter som är i rörelse. På större båtar, oavsett hur snabba, ranka eller öppna de är så går de fortfarande utmärkt att åka utan flytväst.

Även om lagen är klubbad och klar så har varken det sista ordet sagts eller den sista kritiska åsikten om den nya lagen yppats. Det är fortfarande en het potatis i allehanda sociala medier. Någon undrar om man måste ha flytvästen på överkroppen eller om det i laglig mening räcker att trä den runt benet.

Illa genomtänkt
En annan menar att denna regel, som undantar båtar över 8 meter, är mycket illa genomtänkt. Filmen som ni kan se här visar en långsam träbåt (som kräver att de ombordvarande har flytväst) samt en Goldfish-RIB (i vilken lagen inte kräver någon flytväst på de ombordvarande).

Sjöfartsdirektör Olav Akselsen är dock nöjd med den nya lagen:

– Påbudet om flytväst för alla i öppna båtar i fart kommer att betyda mycket för arbetet med förebyggandet av olyckor i fritidsbåtar, säger han.

Den nya lagen lyder som följer:
”I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører. Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.”

Se också:
Hamnen.se testar flytvästar i ”firehose conditions”.
Test av flytande underkläder.