Klubbat – förbud för färjor att skita i Östersjön

Utsläpp av toalettavfall i havet har varit förbjudet sedan förra våren. För fritidsbåtar alltså. Nu har man också klubbat igenom ett förbud mot utsläpp från passagerarfartyg.

Det är den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, som har fattat beslut om ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön.

De nya reglerna innebär att utsläpp av toalettavfall inte kommer att vara tillåtet från nya fartyg från och med 2019, och för redan befintliga fartyg från och med 2021.

Tömning av svart- och gråvatten på rätt sätt.

Överenskommelsen om nytt regelverk är viktig inte minst för att minska utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön och därmed för att minska bidraget till övergödning från den internationella sjöfarten.

– Jag är glad att vi nu äntligen får ett förbud mot toalettavfall i Östersjön. Från svensk sida har vi arbetat mycket aktivt med denna fråga. Utan det svenska engagemanget hade den överenskommelse som nu nåtts inte varit möjlig, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Hon fortsätter:

Infrastrukturminister Anna Johansson (S).

– Arbete har skett, både regionalt inom ramen för Helsingforskommissionen, inom EU och inom IMO, för att nå resultat och få till stånd ett förbud. Det har varit en lång och tidvis knepig förhandling, då ett stort antal stater varit emot ett förbud. Vi är därför mycket nöjda med det beslut som IMO:s medlemsstater nu har fattat, även om vi naturligtvis hade önskat att ett beslut hade kunnat komma ännu tidigare.

De nya reglerna som nu införs ligger väl i linje med den vision som regeringen lagt fast i den maritima strategin, visionen innehåller målet om konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

”Bra för utvecklingen av turistnäringen”
– Förbudet mot att tömma toalettavfall i Östersjön bidrar till en mer hållbar sjöfart. Genom en bättre miljö i Östersjön kan vi åstadkomma goda förutsättningar för utvecklingen av till exempel turistnäringen, men också för att nå målsättningen om en attraktiv livsmiljö enligt regeringens maritima strategi, avslutar Anna Johansson.

Foto: Stockholms Hamnar

Tidigare artiklar i ämnet:
Fortfarande fritt att dumpa skit i Östersjön.
Ny lag – skit inte i sjön: