Hydrographicas populära sjökort hindras av Sjöfartsverket

Båtfolket fortsätter att gå hårt åt Sjöfartsverkets nya sjökort som ”innehåller mängder av fel”. Bland annat har man missat att märka ut befintliga grund och lagt till grund som inte finns.

Båt–går–på-grund

Inte nog med att man missat att markera ut grund som tidigare funnits på korten. Man har också satt ut nya grund som inte finns. Det hela har med andra ord utvecklats till en riktig röra där båtfolkets förtroende för såväl Sjöfartsverket som deras nya sjökort sviktar.

Se också:
Sjöfartsverket backar – nya sjökorten behöver göras om
Nya sjökorten – Sjöfartsverket svarar på kritiken

I grunden består problemet i Sjöfartsverkets projekt ”Sjökortslyftet” med ambitionen att uppdatera och förbättra de gamla sjökorten. Något som alls icke uppskattas av en växande skara båtmänniskor.

Ny referensnivå

De nya sjökorten bygger på en ny referensnivå, något som i förlängningen ställer till det för den vanliga fritidsbåtskepparen. När nu sjökorten successivt uppdateras och ritas om har Sjöfartsverket valt att låta ritningen styras hårt av algoritmer som är anpassade till internationell standard, trots att verkligheten kanske inte alltid låter sig anpassas till dessa algoritmer.

Populära och säkra natthamnar blir plötsligt otillgängliga.

Urspårat samarbete

Men det stannar inte där. När Hamnen nystar vidare i ärendet visar det sig att det tidigare så fruktbara samarbetet mellan Sjöfartsverket, Försvarsmakten och den privata sjökortsutgivaren Hydrographica, grundat av Lars Granath, verkar ha spårat ur fullkomligt. Eller som Jesper Sannel, VD på Hydrographica, och också han sjömätare och kartograf på Hydrographica, uttrycker det:

Jesper Sannel (VD) och Lars Granath (grundare) är båda hängivna sjömätare och kartografer på Hydrographica.

– Vi hade ett bra samarbete fram till för två år sedan. Sedan dess har vi tyvärr inte fått tillstånd att publicera några nya sjökort i Stockholms skärgård. Meningen var att en del av Stockholms ytterskärgård ”Arholma till Rödlöga” skulle ha publicerats som ett heltäckande specialbåtsportkort i A3-format våren 2021, och delen ”Rödlöga till Björkskär” skulle ha publicerats våren 2022.

Listan med direkta faror är tyvärr lång.

Han fortsätter:

– Man kan säga att det började gnissla i samarbetet för två år sedan och nu har Sjöfartsverket förhindrat publiceringarna genom att på ett orimligt sätt fördröja tillståndsprocessen, från normala tre eller fyra veckor till mer än ett halvår, men även genom att vägra publiceringstillstånd med hänvisning till att viss information är sekretessbelagd, vilket den inte är.

Varför har det blivit så?

– Jag vill inte tro att det handlar om någon direkt illvilja från Sjöfartsverket eller Försvarsmakten. Snarare handlar det om att de båda handläggarna som hanterade spridningstillstånden tidigare på respektive myndighet, och som vi hade en smidig direktkontakt med, har slutat varpå ansvaret för detta flyttades.

Jesper Sannel igen:

– Nu tar processen med spridningstillstånd en evig tid, om vi nu får något utgivningstillstånd alls. Vi väntar fortfarande på det och det har gått sju månader nu.

Och detta, menar ni, får allvarliga konsekvenser för båtfolket?

– Ja, man kan förstås tycka att Sjöfartsverkets nya sjökort tar det säkra före det osäkra då de markerar flera farbara passager som ofarbara med sina nya djupkurvor. Men på så sätt stängs också populära och säkra natthamnar för alla som inte är hemma och bekanta med området.

Vi har anmält sjöfartsverket till Konkurrensverket.

– Till detta kommer de över 300 grund som är grundare än fyra meter som ligger utanför sexmeterskurvan som vi har med i våra nya sjökort som vi inte fått spridningstillstånd för än. Där har du en risk att beakta och listan med direkta faror är tyvärr lång.

Saknade_grund_Angskar_HydrographicaRingarna markerar några av de över 300 grund som ligger utanför Sjöfartsverkets sexmeters djupkurva (”vitt vatten”) men som är grundare än ca 4 meter i Ängskärs skärgård. Först om/när man får publiceringstillstånd av Sjöfartsverket kan de komma till allmänhetens kännedom.

Så hur blir det med alla som står inför uppdateringar av sina sjökort i pappers- och eller digital form?

– Ja, det är också en soppa. Många tvekar, med all rätt, att uppdatera sina sjökort. De litar mer på sina gamla kort, som jag också vill påstå är bättre för fritidsbåtägarna. Så finns det också de vars digitala sjökort uppdateras automatiskt, i vissa fall utan att ägaren vet om det. Då är läget svårare.

Sjokort_Jamforelse_KolfatetEtt av flera exempel på ändringarna som skett. 

– Men det finns kanske visst hopp då vi nu har anmält Sjöfartsverkets fördröjningar av utgivningstillstånd till Konkurrensverket, som nu har skickat en skrivelse med frågor till Sjöfartsverket. Vi får väl se vad det landar i, avslutar Jesper Sannel.

Inledningsbilden visar tre sjökorts-varianter av Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhamn. Dels Sjöfartsverkets data före och efter Sjökortslyftet men också data över samma område.

Ingångsfoto: If Skadeförsäkringar.