Heroiska svenska minsveparen åter i bruk efter ideella insatser

M 20, foto Richard Låftman

I veckan sjösattes en viktig del av den svenska marinhistorien. Minsveparen M20 dockade ut från Beckholmsvarvet på Djurgården och är efter vinterns omfattande reparationer åter redo att tjänstgöra som sjögående museifartyg.

Minsveparen M 20 som fyller 80 i år, är ett av de sista örlogsfartygen från andra världskriget. M 20 blev en del av Svenska Flottan 1941 och användes för minröjning under och efter krigsåren. Hösten 1943 gjorde M 20 en stor humanitär insats då ett stort antal danska judiska flyktingar räddades över Öresund.

De senaste åren har senare år har M 20 fungerat som skolfartyg och utbildat flera generationer svenska sjömän och sjöofficerare. Fartyget är K-märkt av Sjöhistoriska Museet.  Nu väntar ytterligare reparationsarbeten innan M20 angör hemmahamnen, museipiren vid Galärvarvet.

 

Även nostalgiska flottister och andra intresserade kan delta, förutsatt att de är medlemmar i föreningen M20.

Det är tack vare insamlade bidrag och frivilliginsatser från föreningen M 20 som bildades 2005 för att bevara fartyget som allmänheten får ta del av denna kulturhistoriska klenod. Om inte nya pandemiregler sätter stopp, planeras en Sverigeturné under jubileumsåret runt ost- och västkust samt genom Göta kanal.

Foto ingångsbild: Richard Låftman.